dot


ข่าวประชาสัมพันธ์จาก JSP Pharma
วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
Bird Nest by JSP Pharma
บริษัท พรีม่า ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


งาน My Karachi Oasis of Harmony ประเทศปากีสถาน

งาน My Karachi Oasis of Harmony ประเทศปากีสถาน

คุณจินตนา แดงประเสริฐ เดินทางไปร่วมงาน My Karachi Oasis of Harmony ประเทศปากีสถาน ระหว่างวันที่ 3 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

รับผลิตยาสมุนไพร อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว คุณจินตนา แดงประเสริฐ เดินทางไปร่วมงาน My Karachi Oasis of Harmony ประเทศปากีสถาน ระหว่างวันที่ 3 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

 


บรรยายเรื่อง"โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการณ์ธุรกิจสู่ AEC กลุ่มอุตสาหกรรม"

เผยเพร่การศึกษาโอกาศและลู่ทางการดำเนินธุรกิจในประเทศเป้าหมาย" โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการณ์ธุรกิจสู่ AEC กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร 5 กรกฎาคม 2556 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

 

NPD director ได้เข้าเยี่ยมบูทสินค้า อาหารเสริม แบรนด์ VitaHealth

เยี่ยมบูทสินค้าอาหารเสริมที่ผลิตจากโรงงาน อาหารเสริม เจเอสพี แบรนด์ VitaHealth
คุณพิษณุ แดงประเสริฐ NPD director ได้เข้าเยี่ยมบูทสินค้า อาหารเสริม ที่ผลิตจากโรงงาน อาหารเสริม  เจเอสพี แบรนด์ VitaHealth ซึ่งเป็นสินค้าที่ขายในหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร และในประเทศไทย

 


NPD director เยี่ยมบูทผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากโปรไปโอติค 

เยี่ยมบูทผลิตภัณณ์เสริมอาหาร จากโปรไปโอติค ซึ่งใช้วัตถุดิบสั่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น คุณพิษณุ แดงประเสริฐ NPD director  ได้เยี่ยมบูท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากโปรไปโอติค ซึ่งใช้วัตถุดิบสั่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น ผลิตอาหารเสริม ในโรงงานคุณภาพของเราให้กับ บริษัท เมดิโนว่า จากประเทศสวิสเซอแลนด์

 


ผู้บริหารของบริษัท jsppharma และ cdip lab เข้าร่วมงาน Thailand-Singapore business Networking 

ผู้บริหารของบริษัท jsppharma และ cdip lab เข้าร่วมงาน Thailand-Singapore business Networking

วันที่ 28-6-13 คุณพิษณุ ผู้บริหารของบริษัท jsppharma และ cdip lab เข้าร่วมงาน Thailand-Singapore business Networking ซึ่งจัดโดยสถานทูต ณ สิงคโปร์ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตในประเทศไทยและใช้วัตถุดิบในประเทศไทย และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยที่ปลูกโดยมาตรฐานออร์แกนนิก โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากนักธุรกิจสิงคโปร์ซึ่งสามารถจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ในหลายประเทศ ทั้งนี้ต้องขอขอบพรุคุณคณะผู้จัดและสถานทูตไทยในสิงคโปร์ในที่นี้ด้วยครับ หวังว่าทางบริษัท JSP และ CDIP จะสามารถเพิ่มการส่งออกได้เพิ่มมากขึ้น


 


ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของ Jsp pharma ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของสโมสรโรตารีปทุมวัน

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของ Jsp pharma ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของสโมสรโรตารีปทุมวัน  คุณ พิษณุแดงประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของ Jsp pharma ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของสโมสรโรตารีปทุมวัน โดยการเชิญจ่างท่านผู้ใหญ่ที่ไห้ความเชื่อมั่นเพื่อให้มาทำงานให้กับสโมสรโรตารี โดยสโมสรโรตารีจะคัดสมาชิกที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาร่วมตัวกันเพื่อทำงานช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส โดยอาศัยงบประมาณที่มาจากการบริจาคของเพื่อสมาชิกและสโมสรโรตารีคู่มิตรจากต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยหวังว่าคุณพิษณุตัวแทนของ JSP นี้จะสามารถเป็นกำลังในการช่วยเหลือสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น และให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับบริษัท JSP ที่จะพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีเช่นกัน

 


ผู้บริหารทำบุญของบริษัท Coxlab , Jsppharma วันคล้ายวันเกิดที่โรงพยาบาลสงฆ์

คุณ พิษณุ และคุณสิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารของบริษัท Coxlab,jsppharma ร่วมกันไปทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านผู้บริหาร

คุณ พิษณุ และคุณสิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารของบริษัท Coxlab,jsppharma ร่วมกับทีมงานตัวแทนฝ่ายวิจัยและพัฒนา ,ฝ่ายผลิต ยา สมุนไพร อาหาเสริม เครื่องสำอางค์ ร่วมกันไปทำบุญเนื่องในวันคล้าย เกิดของท่านผู้บริหารประกอบด้วยปัจจัย ยา น้ำดื่ม เครื่องมือแพทย์และของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยสงฆ์อาพาท โดยเป็นความร่วมใจของทีมงานของโรงงานเราเพื่อให้เกิดความสามัคคีและให้ทีมงานทุกคนมีใจอุทิศวันทรัพย์สินเพื่อบริจาคให้เกิคความดีงามและทำให้ทุกคนจะพยายามทำสิ่งที่ดีๆออกมาทั้งในการทำงานการใช้ชีวิตและความตั้งใจในการทำผลิตภัณฑ์ที่ดีจากโรงงานของเรา

 


บริษัท Green trading ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด

ลูกค้ามาจากบริษัท Green trading เข้าเยี่ยมชมบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด ลูกค้ามาจากบริษัท Green trading ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด

 


เซ็นสัญญา MOU กับ คณะเภสัช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหาร หจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ ได้เซ็นสัญญา MOU กับ คณาจารย์คณะเภสัชฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเยี่ยมที่บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด


 event

DBD Franchise Standard
เยี่ยมเยียนผู้อำนวยการสำนักงานสารนิเทศ
การ์ดสวัสดีปีใหม่
กิจกรรม งานตะลุยวันเด็ก ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
Med.& Herb
งานประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสู่ภูมิภาค
The Family Business article
ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ได้รับเกียรติไปร่วมงาน Krungsri-MUFG Business Matching Fair 2015
กิจกรรมทำบุญ ณ สำนักงานกลางมูลนิธิเด็ก นครปฐม
ผู้บริหารได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ รายการ"เดินหน้าประเทศไทย"
กิจกรรมบริจาคน้ำดื่ม ณ วัดลานบุญ
งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 12
ผู้เชี่ยวชาญ JSP ร่วมบันทึกเทปรายการโชว์แตกฟอง
ผู้บริหารได้เข้าร่วมชมโรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ ของประเทศญี่ปุ่น
COX&JSP ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและองค์การเภสัช
ผู้บริหารได้รับเชิญไปร่วมรายการ "สวยสั่งได้ หล่อเลือกได้" article
กิจกรรมบริจาคสิ่งของ บ้านเด็กอ่อนรังสิต
ผู้บริหารบริษัท เข้ารับรางวัลพลอยคเณศ ครั้งที่ 3
"ซีดีไอพี" ดันไทยฮับผลิตยา อาหารเสริมอาเซียน
ให้สัมภาษณ์รายการชีพจรคนเมือง
Smart Focus-คุณพิษณุ แดงประเสริฐ
ขอเชิญร่วมงานเสวนาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นวัตกรรม
ขอเชิญสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เชิญร่วมงาน Executive Club @TSP 2014
กำหนดการสัมมนาทางด้านธุรกิจ
บรรยาย CDIP 100 ร้อยล้านในหนึ่งปี
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว.
ร่วมหารือกับอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
ศึกษาดูงานที่ประเทศอินโดนีเซีย
การพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันใน AEC
เจ้าพงษ์เดชและคณะ คุณหมอนิติพลให้เกียรติมาเยี่ยมชมบริษัท
ทำบุญบริษัทโรงงานเจเอสพีจำกัดประจำปี 2556
บรรยายเกี่ยวกับอาหารเสริมและอัดรายการกับหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
รับเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิติพลคลินิก
ได้รับหนังสือรับรองให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล
ร่วมสนุกกิจกรรม JSP Pharma รับสบู่ Renew Soap
บรรยายพิเศษให้นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา
รวมสนุกกิจกรรมสุดฮา JSP Pharma
ลูกค้าจากประเทศพม่าเข้าเยี่ยมโรงงาน
ร่วมงานของสมาคมโรตารีที่ประเทศญี่ปุ่น
คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ตัวแทน JSP Pharma
รับใบประกาศเกียรติคุณจากวุฒิสภา
การอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
งาน Health Food & Ingredient Thailand 2012
ผู้บริหาร JSP และ CDIP ออกรายการ SME ชี้ช่องรวย
Myanma August 2011 with Myanma distrubuter
คุณพิษณุ แดงประเสริฐ และคุณสรสิช แดงประเสริฐ 2 ผู้บริหาร COX&JSP ได้ไป Meeting ที่ Sivadol Building
ผู้บริหารได้รับเชิญไปร่วมรายการ "5เช้าข่าวใหญ่"
สัมมนาโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ครั้งที่7
งานฝังพระธาตุและเบิกเนตร พระประธาน โรงงาน ค็อกซ์ ลำพูนสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com