dot


ข่าวประชาสัมพันธ์จาก JSP Pharma
วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
Bird Nest by JSP Pharma
บริษัท พรีม่า ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ลูกค้าจากประเทศพม่าเข้าเยี่ยมโรงงาน

ลูกค้าจากประเทศพม่าเข้าเยี่ยมโรงงาน

ลูกค้าจากประเทศพม่าเข้าเยี่ยมและเจรจาธุรกิจ บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลูกค้าจากประเทศพม่าเข้าเยี่ยมและเจรจาธุรกิจ หจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ลูกค้าจากประเทศพม่าเข้าเยี่ยมและเจรจาธุรกิจ หจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ลูกค้าจากประเทศพม่าเข้าเยี่ยมและเจรจาธุรกิจ หจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556  

จัดการออกบูทที่เมืองทองธานี 

คุณจินตนา สันติพิสุทธ์ ผู้บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด ได้ไปเยี่ยมบูทของ บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด ที่เมืองทองธานี วันที่ 27 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

จัดการออกบูทที่เมืองทองธานี จัดการออกบูทที่เมืองทองธานี

ขอแสดงความยินดีกับ คุณกฤษณา จาปัญญะ

คุณุกฤษณา จาปัญญะ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556 ของวุฒิสภา ได้ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ รับใบประกาศนียบัตรและกำหนดการ ในจันทร์ที่ 2 กันยายน 56 เวลา 07.00-12.00 น. ณ อาคารรัฐสภา 1 ชั้น 2

คุณกฤษณา จาปัญญะ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556 คุณุกฤษณา จาปัญญะ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556

ร่วมงานโครงการรักษ์ข้อเข่าเพื่อพระสงฆ์และผู้สูงอายุ

ร่วมงานโครงการรักษ์ข้อเข่าเพื่อพระสงฆ์และผู้สูงอายุ

คุณจินตนา สันติพิสุทธ์ ผู้บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานโครงการรักษ์ข้อเข่าเพื่อพระสงฆ์และผ้สูงอายุ กองทุนข้อเสื่อมเพื่อพระสงฆ์และผู้สูงอายุ โดยมูลนิธิไทยพัฒนา ณ สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556


ตรวจเยี่ยม โรงงานผลิตอาหารเสริม ลิควิดแค็ปซูล ที่ A9bio

ตรวจเยี่ยม โรงงานผลิตอาหารเสริม ลิควิดแค็ปซูล ที่ A9bio

คณพิษณุ และคุณสิทธิชัย แดงประเสริฐ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม โรงงานผลิตอาหารเสริม ลิควิดแค็ปซูล ที่ A9bio โดนคุณน๊อต ผู้จัดการ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส กิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์มาเยี่ยมบูท CDIPLAB

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องสำอางมาเยี่ยมบูท CDIPLAB

คุณอุษารัตน์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาด และ กิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์ ให้เกียรติมาเยี่ยมบูทของ บริษัทวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ CDIPLAB และ รง. ผลิตอาหารเสริม_สมุนไพร เจเอสพี ในงาน ASEAN life science ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต โดยคุณพิษณุและ ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ให้การต้อนรับและนำเสนองานวิจัยใหม่เพื่อเสนอในตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม


 ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องสำอางมาเยี่ยมบูท CDIPLAB

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องสำอางมาเยี่ยมบูท CDIPLAB

ดร เนติ. ม.นเรศวร ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องสำอาง คณะเภสัช ม นเรศวร เข้ามาเยี่ยมบูทบริษัทวิจ้ยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ CDIPLAB 
โดยคุณพิชชากานต์ คุณพิษณุ และคุณสิทธิชัย แดงประเสริฐ ให้การต้อนรับ


ผู้บริหาร BIOLAB มาเยี่ยมบูท CDIPLAB

คุณรชฎ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตยามาตรฐาน PICs BioLab ให้เกียรติมาเยี่ยมบูทของ บริษัทวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ CDIPLAB และ โรงงานผลิตอาหารเสริม ผลิตยาสมุนไพร เจเอสพี ในงาน ASEAN life science ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต โดยคุณพิษณุและ ดร. สิทธิชัย ให้การต้อนรับและนำเสนองานวิจัยใหม่เพื่อเสนอในตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและแจ้งความคืบหน้าของสินค้าที่ JSPPharma ผลิตให้กับ บริษัท BioPharm

 


โครงการอบรม พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริการพิจารณาอนุญาตอาหารสู่ความเป็นเลิศ

 โครงการอบรม พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริการพิจารณาอนุญาตอาหารสู่ความเป็นเลิศ บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมโครงการอบรม พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริการพิจารณาอนุญาตอาหารสู่ความเป็นเลิศ  และได้รับรางวัลชนะเลิศการแต่งคำขวัญกองอาหารว่า " งานของท่าน คือ ความรับผิดชอบของเรา" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 


 มาเยี่ยมบูทของ บริษัทวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ CDIPLAB

 มาเยี่ยมบูทของ บริษัทวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ CDIPLAB ผศ.ดร.ถนอม บรรณประเสริฐ Faculty of Medicine CU ให้เกียรติมาเยี่ยมบูทของ บริษัทวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ CDIPLAB และ โรงงานผลิตอาหารเสริม ผลิตสมุนไพร เจเอสพี ในงาน ASEAN life science ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต โดยคุณพิษณุและ ดร. สิทธิชัย ให้การต้อนรับและนำเสนองานวิจัยเพื่อต่อยอดจากงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพื่อนำมาใช้ในการผลิตสินค้าต้นแบบระดับมาตรฐาน GMP พร้อมท่านท่านได้เชิญ ดร. สิทธิชัยได้ไปบรรยายในคณะในโอกาศถัดไป

 


คุณประสิทธิชัย แดงประเสริฐ กับท่านอดีตนายกฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คุณประสิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้ก่อตั้งโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน และยาแผนโบราณ COXLAB กับท่านอดีตนายกฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คุณประสิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้ก่อตั้งโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน และยาแผนโบราณ COXLAB กับท่านอดีตนายกฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 


ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาให้เกียรติมาเยี่ยมบูท

เภสัชกร เชิญพร เต็งอำนวย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( ส.อ.ท. ) ให้เกียรติมาเยี่ยมบูทของ บริษัทวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ CDIPLAB และ รง. ผลิตอาหารเสริม_สมุนไพร เจเอสพี ในงาน ASEAN life science ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต  โดยคุณพิษณุและ ดร. สิทธิชัย ให้การต้องรับและนำเสนองานวิจัยและงานอนุสิทธิบัตรที่กลุ่มบริษัทเราได้รับ เภสัชกร เชิญพร เต็งอำนวย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( ส.อ.ท. ) ให้เกียรติมาเยี่ยมบูทของ บริษัทวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ CDIPLAB และ โรงงาน ผลิตอาหารเสริม ผลิตยาสมุนไพร เจเอสพี ในงาน ASEAN life science ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต โดยคุณพิษณุและ ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ให้การต้อนรับและนำเสนองานวิจัยและงานอนุสิทธิบัตรที่กลุ่มบริษัทเราได้รับ

 

 
event

DBD Franchise Standard
เยี่ยมเยียนผู้อำนวยการสำนักงานสารนิเทศ
การ์ดสวัสดีปีใหม่
กิจกรรม งานตะลุยวันเด็ก ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
Med.& Herb
งานประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสู่ภูมิภาค
The Family Business article
ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ได้รับเกียรติไปร่วมงาน Krungsri-MUFG Business Matching Fair 2015
กิจกรรมทำบุญ ณ สำนักงานกลางมูลนิธิเด็ก นครปฐม
ผู้บริหารได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ รายการ"เดินหน้าประเทศไทย"
กิจกรรมบริจาคน้ำดื่ม ณ วัดลานบุญ
งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 12
ผู้เชี่ยวชาญ JSP ร่วมบันทึกเทปรายการโชว์แตกฟอง
ผู้บริหารได้เข้าร่วมชมโรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ ของประเทศญี่ปุ่น
COX&JSP ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและองค์การเภสัช
ผู้บริหารได้รับเชิญไปร่วมรายการ "สวยสั่งได้ หล่อเลือกได้" article
กิจกรรมบริจาคสิ่งของ บ้านเด็กอ่อนรังสิต
ผู้บริหารบริษัท เข้ารับรางวัลพลอยคเณศ ครั้งที่ 3
"ซีดีไอพี" ดันไทยฮับผลิตยา อาหารเสริมอาเซียน
ให้สัมภาษณ์รายการชีพจรคนเมือง
Smart Focus-คุณพิษณุ แดงประเสริฐ
ขอเชิญร่วมงานเสวนาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นวัตกรรม
ขอเชิญสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เชิญร่วมงาน Executive Club @TSP 2014
กำหนดการสัมมนาทางด้านธุรกิจ
บรรยาย CDIP 100 ร้อยล้านในหนึ่งปี
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว.
ร่วมหารือกับอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
ศึกษาดูงานที่ประเทศอินโดนีเซีย
การพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันใน AEC
เจ้าพงษ์เดชและคณะ คุณหมอนิติพลให้เกียรติมาเยี่ยมชมบริษัท
ทำบุญบริษัทโรงงานเจเอสพีจำกัดประจำปี 2556
บรรยายเกี่ยวกับอาหารเสริมและอัดรายการกับหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
รับเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิติพลคลินิก
ได้รับหนังสือรับรองให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล
ร่วมสนุกกิจกรรม JSP Pharma รับสบู่ Renew Soap
บรรยายพิเศษให้นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา
รวมสนุกกิจกรรมสุดฮา JSP Pharma
งาน My Karachi Oasis of Harmony ประเทศปากีสถาน
ร่วมงานของสมาคมโรตารีที่ประเทศญี่ปุ่น
คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ตัวแทน JSP Pharma
รับใบประกาศเกียรติคุณจากวุฒิสภา
การอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
งาน Health Food & Ingredient Thailand 2012
ผู้บริหาร JSP และ CDIP ออกรายการ SME ชี้ช่องรวย
Myanma August 2011 with Myanma distrubuter
คุณพิษณุ แดงประเสริฐ และคุณสรสิช แดงประเสริฐ 2 ผู้บริหาร COX&JSP ได้ไป Meeting ที่ Sivadol Building
ผู้บริหารได้รับเชิญไปร่วมรายการ "5เช้าข่าวใหญ่"
สัมมนาโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ครั้งที่7
งานฝังพระธาตุและเบิกเนตร พระประธาน โรงงาน ค็อกซ์ ลำพูนสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com