dot


ข่าวประชาสัมพันธ์จาก JSP Pharma
วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
Bird Nest by JSP Pharma
บริษัท พรีม่า ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


เจ้าพงษ์เดชและคณะ คุณหมอนิติพลให้เกียรติมาเยี่ยมชมบริษัท

เข้าร่วมพิธีลงนามโครงการ ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

คุณจินตนา สันติพิสุทธิ์ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีโครงการ ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หัวข้อ หลักเกณฑ์ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 7 ประการ ประจำปี 2557 โดย กระทรวงอุตสาหกรรม


ให้สัมภาษณ์นิตยสาร CAHB

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ  ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด ให้สัมภาษณ์นิตยสาร CHEMICO ASIA HEALTH AND BEAUTY  ฉบับวันที่ 9 มกราคม 2557

 


ลงคอลัมน์: คนรุ่นใหม่การเงิน

ลงคอลัมน์: ริมถนนนักลงทุน ดร.สิทธิชัย และคุณพิษณุ แดงประเสริฐ  ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด และผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี(ประเทศไทย) จำกัด ลงหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ section: การเงิน-ลงทุน/หุ้น-การเงิน ปีที่ 27 ฉบับที่: 9300 หน้า 18(กลาง) คอลัมน์: คนรุ่นใหม่การเงิน นักวิทย์เห็นโอกาสทองตลาดหุ้นเล็งระดมทุนปั้นธุรกิจร้อยล้าน วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

 


ลงคอลัมน์: ริมถนนนักลงทุน

ลงคอลัมน์: ริมถนนนักลงทุน ดร.สิทธิชัย และคุณพิษณุ แดงประเสริฐ  ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด ลงหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section: Bizweek/ถนนนักลงทุน วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 ปีที่ 9ฉบับที่ 507  หน้าที่: 8(ล่าง) คอลัมน์: ริมถนนนักลงทุน

 


รับเชิญบรรยายในงาน Executive Club @ TSP 2014

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัดและบริษัท ซีดีไอพี(ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติให้ร่วมบรรยายในงาน Executive Club@TSP 2014 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 งานนี้มีจุดประสงค์ดังนี้

  1. แนะนำประธานชมรมผู้เช่าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคนปัจจุบัน ได้แก่ ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัดและบริษัท ซีดีไอพี(ประเทศไทย) จำกัด
  2. บอกเล่ามุมมองหลากหลาย ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนภายใน อวท. กับศูนย์แห่งชาติ

 

รับเชิญบรรยายในงาน Executive Club @ TSP 2014 รับเชิญบรรยายในงาน Executive Club @ TSP 2014
 

 
เจ้าพงษ์เดชและคณะ คุณหมอนิติพลให้เกียรติมาเยี่ยมชมบริษัท
 
เจ้าพงษ์เดชและคณะ รวมถึงคุณหมอนิติพลให้เกียรติมาเยี่ยมชม บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด สาขา ลำพูน ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2557
 

มอบของที่ระลึก คุณมาลี วัชโรทัย
 
เจ้าพงษ์เดชและคณะ คุณหมอนิติพลให้เกียรติมาเยี่ยมชมบริษัท
คุณ มาลี วัชโรทัย ผู้สนับสนุนโครงการสปอร์หลินจือ ของสวนเกษตรเมืองงายและคุณพีท ฝ่ายประสานความสัมพันไทยจีนรับมอบของที่ระลึกจากคุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด
 

 
event

DBD Franchise Standard
เยี่ยมเยียนผู้อำนวยการสำนักงานสารนิเทศ
การ์ดสวัสดีปีใหม่
กิจกรรม งานตะลุยวันเด็ก ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
Med.& Herb
งานประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสู่ภูมิภาค
The Family Business article
ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ได้รับเกียรติไปร่วมงาน Krungsri-MUFG Business Matching Fair 2015
กิจกรรมทำบุญ ณ สำนักงานกลางมูลนิธิเด็ก นครปฐม
ผู้บริหารได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ รายการ"เดินหน้าประเทศไทย"
กิจกรรมบริจาคน้ำดื่ม ณ วัดลานบุญ
งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 12
ผู้เชี่ยวชาญ JSP ร่วมบันทึกเทปรายการโชว์แตกฟอง
ผู้บริหารได้เข้าร่วมชมโรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ ของประเทศญี่ปุ่น
COX&JSP ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและองค์การเภสัช
ผู้บริหารได้รับเชิญไปร่วมรายการ "สวยสั่งได้ หล่อเลือกได้" article
กิจกรรมบริจาคสิ่งของ บ้านเด็กอ่อนรังสิต
ผู้บริหารบริษัท เข้ารับรางวัลพลอยคเณศ ครั้งที่ 3
"ซีดีไอพี" ดันไทยฮับผลิตยา อาหารเสริมอาเซียน
ให้สัมภาษณ์รายการชีพจรคนเมือง
Smart Focus-คุณพิษณุ แดงประเสริฐ
ขอเชิญร่วมงานเสวนาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นวัตกรรม
ขอเชิญสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เชิญร่วมงาน Executive Club @TSP 2014
กำหนดการสัมมนาทางด้านธุรกิจ
บรรยาย CDIP 100 ร้อยล้านในหนึ่งปี
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว.
ร่วมหารือกับอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
ศึกษาดูงานที่ประเทศอินโดนีเซีย
การพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันใน AEC
ทำบุญบริษัทโรงงานเจเอสพีจำกัดประจำปี 2556
บรรยายเกี่ยวกับอาหารเสริมและอัดรายการกับหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
รับเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิติพลคลินิก
ได้รับหนังสือรับรองให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล
ร่วมสนุกกิจกรรม JSP Pharma รับสบู่ Renew Soap
บรรยายพิเศษให้นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา
รวมสนุกกิจกรรมสุดฮา JSP Pharma
ลูกค้าจากประเทศพม่าเข้าเยี่ยมโรงงาน
งาน My Karachi Oasis of Harmony ประเทศปากีสถาน
ร่วมงานของสมาคมโรตารีที่ประเทศญี่ปุ่น
คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ตัวแทน JSP Pharma
รับใบประกาศเกียรติคุณจากวุฒิสภา
การอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
งาน Health Food & Ingredient Thailand 2012
ผู้บริหาร JSP และ CDIP ออกรายการ SME ชี้ช่องรวย
Myanma August 2011 with Myanma distrubuter
คุณพิษณุ แดงประเสริฐ และคุณสรสิช แดงประเสริฐ 2 ผู้บริหาร COX&JSP ได้ไป Meeting ที่ Sivadol Building
ผู้บริหารได้รับเชิญไปร่วมรายการ "5เช้าข่าวใหญ่"
สัมมนาโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ครั้งที่7
งานฝังพระธาตุและเบิกเนตร พระประธาน โรงงาน ค็อกซ์ ลำพูนสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com