dot


ข่าวประชาสัมพันธ์จาก JSP Pharma
วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
Bird Nest by JSP Pharma
บริษัท พรีม่า ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ศึกษาดูงานที่ประเทศอินโดนีเซีย

 ศึกษาดูงานที่ประเทศอินโดนีเซีย

คุณพิษณุ แดงประสริฐ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมในโครงการอบรมหลักสูตรสุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม SEP1 ศึกษาดูงานที่ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมดูงาน บริษัท Mark Plus และเข้าร่วมการอบรมกับ กูรูทางการตลาด คุณ HERMAWAN ผู้แต่งหนังสือ Marketing 3.0 ร่วมกับ Prof Kotler ซึ่งเป็นหนังสือการตลาดยุคที่สามของเทร็นตลาดโลก

คุณพิษณุ แดงประสริฐ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมในโครงการอบรมหลักสูตรสุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม คุณพิษณุ แดงประสริฐ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมในโครงการอบรมหลักสูตรสุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม
คุณพิษณุ แดงประสริฐ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมในโครงการอบรมหลักสูตรสุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม  

 


ร่วมทอดกฐินพระราชทานกับ อย.

คุณพิษณุ และ ดร.สิทธิชัย แดงประสริฐ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด และทีมงานต้อนรับ ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมทั้งร่วมกันทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดป่าดาราภิรมณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 1-2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

 ร่วมทอดกฐินพระราชทานกับ อย.

 ร่วมทอดกฐินพระราชทานกับ อย.   ร่วมทอดกฐินพระราชทานกับ อย.

 ร่วมทอดกฐินกับดีเจโจ้

ร่วมทอดกฐินกับดีเจโจ้ คุณพิษณุ และ ดร.สิทธิชัย แดงประสริฐ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด และทีมงาน ร่วมกันทอดกฐินกับ ดีเจโจ้ ณ สำนักสงฆ์บ้านโคกหนองแจน จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 29-30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

 


ได้รับรางวัล SMEs ดาวรุ่ง

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซีดีไอพี(ประเทศไทย) จำกัด ได้รับโล่และประกาศนียบัตร เนื่องจาก บริษัท ซีดีไอพี(ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล SMEs ดาวรุ่ง ในการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ จัดโดย สำนักงากงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สลว.) ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กันยายน 2557

บริษัท ซีดีไอพี(ประเทศไทย) จำกัดได้รับรางวัล SMEs ดาวรุ่ง

บริษัท ซีดีไอพี(ประเทศไทย) จำกัดได้รับรางวัล SMEs ดาวรุ่ง บริษัท ซีดีไอพี(ประเทศไทย) จำกัดได้รับรางวัล SMEs ดาวรุ่ง

 


เข้าร่วมงานอบรม: กลยุทธ์นวัตกรรมฝ่าทะลวง

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารหจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ และ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงานอบรมในหัวข้อ กลยุทธ์นวัตกรรมฝ่าทะลวง เมื่อวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 ณ ห้อง Boardroom2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คลองเตย

เข้าร่วมงานอบรม: กลยุทธ์นวัตกรรมฝ่าทะลวง

เข้าร่วมงานอบรม: กลยุทธ์นวัตกรรมฝ่าทะลวง


งานอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับกลาง

งานอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับกลางของ หจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ และ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ณ ฟ้าใสรีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ. ราชบุรี ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2557 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี สร้างความสนุกสนานและเต็มที่กับทุก ๆ กิจกรรม

 
งานอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับกลาง งานอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับกลาง
งานอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับกลาง งานอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับกลาง

 
event

DBD Franchise Standard
เยี่ยมเยียนผู้อำนวยการสำนักงานสารนิเทศ
การ์ดสวัสดีปีใหม่
กิจกรรม งานตะลุยวันเด็ก ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
Med.& Herb
งานประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสู่ภูมิภาค
The Family Business article
ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ได้รับเกียรติไปร่วมงาน Krungsri-MUFG Business Matching Fair 2015
กิจกรรมทำบุญ ณ สำนักงานกลางมูลนิธิเด็ก นครปฐม
ผู้บริหารได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ รายการ"เดินหน้าประเทศไทย"
กิจกรรมบริจาคน้ำดื่ม ณ วัดลานบุญ
งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 12
ผู้เชี่ยวชาญ JSP ร่วมบันทึกเทปรายการโชว์แตกฟอง
ผู้บริหารได้เข้าร่วมชมโรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ ของประเทศญี่ปุ่น
COX&JSP ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและองค์การเภสัช
ผู้บริหารได้รับเชิญไปร่วมรายการ "สวยสั่งได้ หล่อเลือกได้" article
กิจกรรมบริจาคสิ่งของ บ้านเด็กอ่อนรังสิต
ผู้บริหารบริษัท เข้ารับรางวัลพลอยคเณศ ครั้งที่ 3
"ซีดีไอพี" ดันไทยฮับผลิตยา อาหารเสริมอาเซียน
ให้สัมภาษณ์รายการชีพจรคนเมือง
Smart Focus-คุณพิษณุ แดงประเสริฐ
ขอเชิญร่วมงานเสวนาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นวัตกรรม
ขอเชิญสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เชิญร่วมงาน Executive Club @TSP 2014
กำหนดการสัมมนาทางด้านธุรกิจ
บรรยาย CDIP 100 ร้อยล้านในหนึ่งปี
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว.
ร่วมหารือกับอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
การพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันใน AEC
เจ้าพงษ์เดชและคณะ คุณหมอนิติพลให้เกียรติมาเยี่ยมชมบริษัท
ทำบุญบริษัทโรงงานเจเอสพีจำกัดประจำปี 2556
บรรยายเกี่ยวกับอาหารเสริมและอัดรายการกับหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
รับเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิติพลคลินิก
ได้รับหนังสือรับรองให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล
ร่วมสนุกกิจกรรม JSP Pharma รับสบู่ Renew Soap
บรรยายพิเศษให้นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา
รวมสนุกกิจกรรมสุดฮา JSP Pharma
ลูกค้าจากประเทศพม่าเข้าเยี่ยมโรงงาน
งาน My Karachi Oasis of Harmony ประเทศปากีสถาน
ร่วมงานของสมาคมโรตารีที่ประเทศญี่ปุ่น
คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ตัวแทน JSP Pharma
รับใบประกาศเกียรติคุณจากวุฒิสภา
การอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
งาน Health Food & Ingredient Thailand 2012
ผู้บริหาร JSP และ CDIP ออกรายการ SME ชี้ช่องรวย
Myanma August 2011 with Myanma distrubuter
คุณพิษณุ แดงประเสริฐ และคุณสรสิช แดงประเสริฐ 2 ผู้บริหาร COX&JSP ได้ไป Meeting ที่ Sivadol Building
ผู้บริหารได้รับเชิญไปร่วมรายการ "5เช้าข่าวใหญ่"
สัมมนาโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ครั้งที่7
งานฝังพระธาตุและเบิกเนตร พระประธาน โรงงาน ค็อกซ์ ลำพูนสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com