dot


ข่าวประชาสัมพันธ์จาก JSP Pharma
วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
Bird Nest by JSP Pharma
บริษัท พรีม่า ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Business development

      Business development is contain manu concept should know for running healthy product business.And contain many abstract to know how to join with us,what you have to prepare before go to this business,how to defind market in thailandBrand Identity อัตลักษณ์ของแบรนด์

 มูลเหตุหนึ่งของการที่ใครซักคนหรือบริษัทซักแห่งต้องการสร้าง แบรนด์ ของตนเองขึ้นมานั้นก็เพื่อต้องการให้ผู้คนรับรู้ว่า สินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแม้กระทั่งตัวบริษัทนั้นๆ มีความเป็นตัวตนหรือ อัตลักษณ์(Identity) ที่มีความเฉพาะตัวอย่างไร เพื่อจะให้ผู้คนจดจำได้ มองเห็นและรู้สึกถึงความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าและบริการที่มีรูปแบบคล้ายกันหรือเหมือนๆ กัน

Crowdsourcing Campaign เทรนด์ฮิต Digital CampaignCrowdsourcing Campaign เทรนด์ฮิต Digital Campaign

 User-Generated Content เป็นเรื่องที่เราทราบกันมานานแล้วว่าเป็นการสร้างและคัดสรรค์ Content จากผู้บริโภค อย่าแปลกใจถ้าในระยะหลังจะได้ยินคาว่า “Crowdsourcing” มากกว่า Crowdsourcing” คือการร่วมสร้างสรรค์ของกลุ่มคน (Crowd) เพื่อร่วมกันทา หรือสร้างสิ่งต่างๆ รวมถึงแก้ไขปัญหาร่วมกัน จนกลายเป็นเทรนด์ฮิต ของการทากิจกรรมในการตลาดออนไลน์ผ่าน Digital Campaign และการโฆษณาออนไลน์

13 ตัวตนของแบรนด์ Part 2 ข้อ 7-1313 ตัวตนของแบรนด์ Part 2 ข้อ 7-13

 จากการศึกษาตัวตนของแบรนด์ทั้ง 13 ประเภทผ่านทางเรื่องราวและบทบาทของตัวละครต่างๆที่กล่าวมาแล้วนั้น จะช่วยให้เราเข้าใจความหมายของแบรนด์ที่ซ่อนอยู่ในใจผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น สามารถนำลักษณะดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแบรนด์คู่แข่ง

13 ตัวตนของแบรนด์ Part 1 ข้อ 1-613 ตัวตนของแบรนด์ Part 1 ข้อ 1-6

Y&Rchetypes (Archetype) เป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่บริษัท Y&R สร้างขึ้นมาเพื่อศึกษาความหมายของ แบรนด์ (Brand Meaning) ที่ซ่อนอยู่ในความคิดความรู้สึกของผู้บริโภค ซึ่งนักสร้าง แบรนด์ หลายท่านเรียกสิ่งนี้ว่า Brand DNA นอกจากนี้แล้ว Y&Rchetypes ยังใช้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆในการวางตำแหน่งของ แบรนด์ (Brand Positioning) ให้โดนใจผู้บริโภคได้อีกด้วย โดยการใช้ลักษณะของตัวละครจากตำนาน เทพนิยาย หรือวรรณคดีต่างๆที่เป็นสากลมาใช้ในการศึกษาและวางแผน

Brand DNA สร้างคุณค่าให้แบรนด์Brand DNA สร้างคุณค่าให้แบรนด์

 BRAND DNA เกิดจากผลรวมของคุณสมบัติ (Combination of Attributes) โดยทั่วไปแล้ว  แบรนด์แต่ละตัวพัฒนาขึ้นให้เกิดเป็นต้นแบบของแบรนด์ หรือ Brand Model จะประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบสำคัญ นั่นคือ จุดยืน (Brand Positioning) กับคุณสมบัติ/คุณลักษณะ (Brand Attributes)

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com