dot


ข่าวประชาสัมพันธ์จาก JSP Pharma
วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
Bird Nest by JSP Pharma
บริษัท พรีม่า ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


กิจกรรม CSR ของบริษัท

จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนประจำปี 2557-2558

สโมสรโรตารี กรุงเทพฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนโดยมี บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซีดีไอพี(ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเม็ดบีทน้ำผลไม้และการทำสบู่ให้แก่นักเรียนโรงเรียนประชาอุปถัมน์ จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับการสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก

 

จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนประจำปี 2557-2558 จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนประจำปี 2557-2558
จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนประจำปี 2557-2558 จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนประจำปี 2557-2558

เข้าร่วมกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่และวิธีทำการยาหม่องน้ำ

สโมสรโรตารี กรุงเทพฯ ร่วมกับ บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีทีมวิทยากรฝ่ายวิจัยและพัฒนาและฝ่ายเครื่องสำอางของบริษัท เข้าร่วมกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่และวิธีทำการยาหม่องน้ำให้แก่นักเรียนโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เขตดินแดง กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากคณาจารย์และนักเรียนที่สนใจ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดลองทำจริงกลับไปด้วย

เข้าร่วมกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่และวิธีทำการยาหม่องน้ำ เข้าร่วมกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่และวิธีทำการยาหม่องน้ำ
เข้าร่วมกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่และวิธีทำการยาหม่องน้ำ เข้าร่วมกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่และวิธีทำการยาหม่องน้ำ

 

กิจกรรมมอบสิ่งของให้กองทัพบก

คุณสรสิช แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบแป้งโรยเท้าจำนวน 8,000 กระป๋องและผ้าปิดจมูก จำนวน 10,000 ผืนให้กับคณะตัวแทนจากกองทัพบก เมื่อเพื่อนำไปมอบให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

กิจกรรมมอบสิ่งของให้กองทัพบก กิจกรรมมอบสิ่งของให้กองทัพบก

 


กิจกรรม ณ บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนปากเกร็ด

คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมทำกิจกรรมทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กที่บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

กิจกรรมของกรรมการบริหาร ณ บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนปากเกร็ด

กิจกรรมของกรรมการบริหาร ณ บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนปากเกร็ด กิจกรรมของกรรมการบริหาร ณ บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนปากเกร็ด

 
Business development

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เข้าตรวจสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์
CSR วันที่27และ29 มกราคม 2558
CSR วันที่ 26-28 ธันวาคม พ.ศ.2557
CSR
Brand Identity อัตลักษณ์ของแบรนด์
Crowdsourcing Campaign เทรนด์ฮิต Digital Campaign
13 ตัวตนของแบรนด์ Part 2 ข้อ 7-13
13 ตัวตนของแบรนด์ Part 1 ข้อ 1-6
Brand DNA สร้างคุณค่าให้แบรนด์
Marketing concept
CDIP บริษัท ร่วมวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
การเริ่มผลิตสินค้าใหม่กับ JSP
MLM Consulting
SWOT analysis
Unlimited Technology Service.,Ltd article
CRM การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และระบบห่วงโซ่อุปทาน
Innovation Coupon for SMEs
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
Six Sigma business management
TQM Total Quality Management
K SME care
โอกาศของเครื่องสำอางจากธรรมชาติ และสมุนไพร
ขึ้นทะเบียนอาหารและยา (FDA)
ที่ปรึกษาการวิจัย
ที่ปรึกษาการเงิน
4P's ส่วนผสมทางการตลาด
Porter's 5 forces analysis
Business Development articleสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com