dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


The Range of Our service 2

 

 เครื่อง HPLC ในห้องปฎิบัติการ โรงงานผลิตยา และ รับจ้างผลิตยา อาหารเสริม

เครื่องวัดการละลายเม็ดยา อาหารเสริม ในห้องปฏิบัตการ โรงงานยา ,จำหน่ายชุดทดสอบยาเสพติด เครื่องแก้วในห้องแล็บเราเองครับ กำลังทดสอบสารสำคัญในตัวยาน้ำ ห้องปฎิบัติการ โรงงานยา อาหารเสริม ชุดตรวจ เครื่องขั่งละเอียด ใหห้องปฏิบัติการในโรงงานยา อาหารเสริม ชุดตรวจ

        

เครื่องแยกสารด้วยแรงเหวี่ยง ในห้องปฏิบัติการ โรงงานยา อาหารเสริม ชุดตรวจ ชุดทดสอบ คุณภาพเป็นความภูมิใจของเรา ยาดี อาหารเสริมที่ทานแล้วได้ผล สมุนไพรที่ดีและสะอาด โรงงานยา อาหารเสริม ชุดตรวจ การวัดความชื้นของตัวอย่าง คุณภาพเป็นความภูมิใจของเรา ยาดี อาหารเสริมที่ทานแล้วได้ผล สมุนไพรที่ดีและสะอาด โรงงานยา อาหารเสริม ชุดตรวจ อุปกรณ์รุ่นปู่ ของห้องปฏิบัติการของเราเช่นกัน โรงงานยา ครับ จำหน่ายชุดตรวจ
เครื่องชั่งสาร4 หน่วย ในห้องแล็บ โรงงานยา ,รับจ้างผลิตยา อาหารเสริม พนักงานแผนก ควบคุมคุณภาพ สรวจสอบน้ำหนักยาที่สุ่มมาได้ คุณภาพเป็นความภูมิใจของเรา ยาดี อาหารเสริมที่ทานแล้วได้ผล สมุนไพรที่ดีและสะอาด โรงงานยา อาหารเสริม ชุดตรวจ หนึ่งในนักวิจัยรุ่นเก๋าของเร ในห้องปฏิบัติการ ทดสอบเชื้อของเรา โรงงานผลิตยา อาหารเสริม ชุดตรวด

 

การควบคุมคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพ สามารถควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบยาระหว่างการผลิตจนถึงยาสำเร็จรูป  

1.  การควบคุมทางด้านเคมี สามารถตรวจเอกลักษณ์และวิเคราะห์หาปริมาณตัวยาสำคัญและสารช่วย โดยใช้วิธี การวิเคราะห์ ที่ได้รับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาและใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการตรวจเช็คอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจเอกลักษณ์และวิเคราะห์มีดังนี้

 • HPLC (High Performance Liquid Chromatography) เป็นเครื่องที่ใช้ในการตรวจเอกลักษณ์และวิเคราะห์ปริมาณสาระสำคัญทีให้ความแม่นยำและได้รับการยอมรับมากที่สุดในปัจจุบัน
 • Spectrophotometer ตรวจวิเคราะห์ โดยใช้การดูดกลืนแสง UV-VIS
 • Spectrofluorometer ตรวจวิเคราะห์ โดยใช้การดูดกลืนแสง Fluoro
 • Dissolution Tester เป็นการหาค่าการปลดปล่อยตัวยาในเวลาและสภาวะที่กำหนด
 • Titration
 • Microassay การวิเคราะห์ ยาโดยใช้เทคนิคทางด้านจุลชีวะวิทยา
 • เครื่อง Reflux

2  การควบคุมคุณภาพทางด้านกายภาพ สามารถตรวจสอบได้ดังนี้

 • ตรวจ pH ในยาครีมและยาน้ำ
 • ตรวจการละลายของยา
 • ความแข็ง
 • ความหนา
 • ควบคุมน้ำหนักยาให้อยู่ในช่วงที่กำหนด
 • การหาความชื้น
 • ตรวจความกร่อนของเม็ดยา

3  การควบคุมคุณภาพด้านจุลชีววิทยา

สามารถตรวจการปนเปื้อนของเชื้อต่อผลิตภัณฑ์ (Microbial limit test) ดังนี้

 • เชื้อ Staphylococcus aureus
 • เชื้อ Pseudomonas aeruginosa
 • เชื้อ Salmonella spp.
 • เชื้อ Escherichia coli
 • เชื้อ Enterobacteriaceae
 • ตรวจความปราศจากเชื้อ (Sterility Test)
 • ใช้ในการตรวจผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการปราศจากเชื้อ

 

 

จำนวนในการผลิต (production order quantity per batch)

 

 

DOSAGE FORM

 

 

 

 

MOQ

 

 

Compress tablet ยาชนิดเม็ด ขนาดเล็ก 50-300 mg  

1,000,000 -3,000,000-5,000,000 เม็ด (tablet)

Compress tablet ยาชนิดเม็ด ขนาดเล็ก 300-1500mg  

300,000 - 600,000   เม็ด (tablet)

 

Sugar coat tablet  ยาชนิดเม็ด เคลือบน้ำตาล

500,000 – 1,000,000   เม็ด (S/C tablet)

Film coat tablet  ยาชนิดเม็ด(เคลือบฟิล์ม)              

500,000 - 1,000,000   เม็ด (F/C tablet)

Capsule ยาชนิดแคปซูล                          

500,000-1,000,000  แคปซูล (capsule)

 

Syrup, suspension ยาน้ำเชื่อม ,ยาน้ำแขวนตะกอน

 

33000-42000 ขวด  ( 2,000-2,500 ลิตร)

ผลิตภัณฑ์ชนิดซอง 5-20gm                  

50,000--300,000 ซอง (sachet)

การบรรจุแผง บริสเตอร์ (blister)

10,000 แผง (blister)

การบรรจุแผงสตริป  (strip)

10,000 แผง (strip)รับจ้างผลิต อาหารเสริม ยา ตอกเม็ด ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาสมุนไพร กาแฟ กาแฟเพื่อสุขภาพ เครื่องสำอางค์ ครีม ยาน้ำ เครื่องดื่ม จดทะเบียนยา อาหาร ขึ้นสูตร ยา อาหาร ทะเบียน oem supplement food, toll manufactory GMP iso ,tablet capsul emulsion packing blister pharmaceutical ร้บจ้างผลิจ อาหารเสริม ขาว ผอม สวย เครื่องเคลือบฟีล์ม รับจ้างผลิต อาหารเสริม ยา ตอกเม็ด ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาสมุนไพร กาแฟ กาแฟเพื่อสุขภาพ เครื่องสำอางค์ ครีม ยาน้ำ เครื่องดื่ม จดทะเบียนยา อาหาร ขึ้นสูตร ยา อาหาร ทะเบียน oem supplement food, toll manufactory GMP iso ,tablet capsul emulsion packing blister pharmaceutical ร้บจ้างผลิจ อาหารเสริม ขาว ผอม สวย เคลื่องเคลือบฟีล์ม เม็ดยา รับจ้างผลิต อาหารเสริม ยา ตอกเม็ด ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาสมุนไพร กาแฟ กาแฟเพื่อสุขภาพ เครื่องสำอางค์ ครีม ยาน้ำ เครื่องดื่ม จดทะเบียนยา อาหาร ขึ้นสูตร ยา อาหาร ทะเบียน oem supplement food, toll manufactory GMP iso ,tablet capsul emulsion packing blister pharmaceutical ร้บจ้างผลิจ อาหารเสริม ขาว ผอม สวย
สารเคมีทางยา และ อาหาร รับจ้างผลิต อาหารเสริม ยา ตอกเม็ด ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาสมุนไพร กาแฟ กาแฟเพื่อสุขภาพ เครื่องสำอางค์ ครีม ยาน้ำ เครื่องดื่ม จดทะเบียนยา อาหาร ขึ้นสูตร ยา อาหาร ทะเบียน oem supplement food, toll manufactory GMP iso ,tablet capsul emulsion packing blister pharmaceutical ร้บจ้างผลิจ อาหารเสริม ขาว ผอม สวย เครื่องผสมเปียก รับจ้างผลิต อาหารเสริม ยา ตอกเม็ด ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาสมุนไพร กาแฟ กาแฟเพื่อสุขภาพ เครื่องสำอางค์ ครีม ยาน้ำ เครื่องดื่ม จดทะเบียนยา อาหาร ขึ้นสูตร ยา อาหาร ทะเบียน oem supplement food, toll manufactory GMP iso ,tablet capsul emulsion packing blister pharmaceutical ร้บจ้างผลิจ อาหารเสริม ขาว ผอม สวย
ตู้อบแห้ง แกรนูลยา รับจ้างผลิต อาหารเสริม ยา ตอกเม็ด ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาสมุนไพร กาแฟ กาแฟเพื่อสุขภาพ เครื่องสำอางค์ ครีม ยาน้ำ เครื่องดื่ม จดทะเบียนยา อาหาร ขึ้นสูตร ยา อาหาร ทะเบียน oem supplement food, toll manufactory GMP iso ,tablet capsul emulsion packing blister pharmaceutical ร้บจ้างผลิจ อาหารเสริม ขาว ผอม สวย การตรวจเชื้อ รับจ้างผลิต อาหารเสริม ยา ตอกเม็ด ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาสมุนไพร กาแฟ กาแฟเพื่อสุขภาพ เครื่องสำอางค์ ครีม ยาน้ำ เครื่องดื่ม จดทะเบียนยา อาหาร ขึ้นสูตร ยา อาหาร ทะเบียน oem supplement food, toll manufactory GMP iso ,tablet capsul emulsion packing blister pharmaceutical ร้บจ้างผลิจ อาหารเสริม ขาว ผอม สวย รับจ้างผลิต อาหารเสริม ยา ตอกเม็ด ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาสมุนไพร กาแฟ กาแฟเพื่อสุขภาพ เครื่องสำอางค์ ครีม ยาน้ำ เครื่องดื่ม จดทะเบียนยา อาหาร ขึ้นสูตร ยา อาหาร ทะเบียน oem supplement food, toll manufactory GMP iso ,tablet capsul emulsion packing blister pharmaceutical ร้บจ้างผลิจ อาหารเสริม ขาว ผอม สวย  


      

       

    


      

       

    

 

 
OEM

The Advantages of Service Contract Manufacturing (OEM) article
Process Pics
Processing Flow Chart article
กระบวนการผลิต SOFT GELATIN CAPSULE
Dietary Fiber อาหารเสริมประเภทใยอาหาร
Rice bran oil screw press
Cosmatic OEM
Liquid preparation for food supplement
Raw material วัตถุดิบผลิตอาหารเสริม article
The Range of Our service 1 articleCopyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : [email protected]