dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


Rice bran oil screw press

น้ำมันรำข้าว Rice Brance Oil จาก JSP โดย บุญโทน 

 

รับจ้างบรรจุ softgel น้ำมันรำข้าว พร้อมจัดหาแหล่งน้ำมันหีบเย็นคุณภาพทาง โรงงาน ผลิตน้ำมันรำข้าว หีบเย็น แค็ปซูล แบบทั้ง softgel ,liquid capsuleโดยสามารถจัดหา น้ำมันรำข้าว จากแหล่งผลิตคุณภาพ ที่มี เจ้าหน้าที่ โรงงานตรวจสอบทุกปีทุกล็อตของการหีบน้ำมันก่อนใช้ทาง โรงงานจะมีการตรวจค่าความเป็นกรด ค่าแกมม่าออไรซานอล และตรวจเชื้อทุกล็อตและมีการสุ่มตรวจการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงในทุกๆปีอีกด้วยท่านที่ต้องการทำตลาด น้ำมันรำข้าวแคปซูล หรือ น้ำมันปลา น้ำมันงา น้ำมันงาม้อน น้ำมันอีฟนิ่ง น้ำมันดอกทานตะวันสามารถติดต่อโรงงานได้เลยส่วนน้ำมันรำข้าเรามีแหล่งที่ติดต่อไว้เป็นน้ำมันเกรดพิเศษดังนี้น้ำมันรำข้าวหอมมะลิ แหล่งปลูกที่ได้รับ GI  และ ออแกนนิก สีเหลืองใสกลิ่นหอมน้ำมันรำข้าว หอมประทุม ซึ่งเป็นข้าวที่มีค่าแกมม่าสูงที่สุด มีลักษณะสีเชียวเช้มน้ำมันรำข้าวสังข์หยด ออร์แกนนิก และ ได้รับ GI จากแหล่งปลูกแท้พัทลุง มีค่าแกมม่าสูง ผลผลิตเฉพาะ มีวิตามิน บี สูง มีสีและกลิ่นเฉพาะ น้ำมัน ออกสีน้ำตลาชมพู ทาง โรงงานเจเอสพี มุ่งส่งเสริมสนุบสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ ด้วยมาตรฐานที่สูง มีการปรับปรุงตรวจสอบกรรมวิธีให้ได้สินค้าที่ดีขึ้นตลอกเวลา รวมทั้งมีการตรวจสอบให้สามารถได้รับมาตรฐานที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เจเอสพี มีเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพที่ทันสมันสามารถตรวจสอบในห้องปฏิบัติการณ์ของตนเอง มีการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีการเพิ่มมูลค่าของสินค้า เพื่อชุมชนที่ยั่งยืนครับ

 

มีทะเบียน อย ที่ยื่นจดแล้ว สามารถออกสินค้าขายได้เลย จำนวนการผลิต 150,000-600,000 เม็ด ต่อล็อตการผลิต ในราคาที่เหมาะสม ติดต่อ 092-223-4058 - 60

คุณ ส้ม เซลล์กทม

คุณตาล คุณวรรณ เซลล์ต่างจังหวัด

25-5-13


   สนใจซื้อน้ำมันรำข้าวแคปซูล ติดต่อ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี จำกัด 255-257 ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอยวัดจันทร์ใน แขวงบางโพงพาง เขตยานนา  กรุงเทพ  10120  เบอร์ 02-284-1134  หรือ Contact Us

เรื่อง การ รับจ้าง ผลิตน้ำมันรำข้าว ตอนนี้เรามีการ ผลิตน้ำมันรำข้าว อยู่เรื่อยๆ โดยใช้ น้ำมันรำข้าวหีบเย็น จากหลายแห่งครับ โดยเราจะไปตรวจสอบ ความสะอาดถึงโรงหีบที่เราใช้ครับ ว่าเป็นการหีบเย็น ที่สะอาด และใช้รำข้าวสดใหม่ ไม่เกิน หนึ่งคืน จริง เพราะถ้าเก็บรำไว้นาน จะเหม็นหืน และทำให้ค่าสารสำคัญ แกมม่า ออไรซานอล ตกลงได้ครับ โดยตอนนี้ ทางโรงงาน เจเอสพี สามารถตรวจค่า แกมม่าออไรซานอลเองได้แล้ว โดยมีการเทียบผลกับSGS ตลอดครับ ของเราตัว น้ำมันรำข้าวเกรด เอ เราจะส่งตรวจ แกมม่า ออไรซานอล กับSGSทุกๆล็อต ล็อตละประมาณ สามร้อยโล หรือหกแสนเม็ดครับ เพื่อให้แน่ในว่าน้ำมันที่เรารับมาดีจริง ซึ่งเกรดนี้ราคาต่อเม็ดก็สูงตามครับ อีกเกรดคือเกรด บี เหมือนที่ บ.ทั่วๆไปใช้เราก็มีครับ มาจากแหล่งน้ำมันที่ต่างกกันหรือ ค่า แกมม่าออ ไรซานอล ต่ำกว่ามาตรฐานโรงงานเรา แต่ก็เป็นค่ากลางๆของน้ำมันทั่วไป คือ มีค่า แกมม่าออไรซานอล อยู่ไม่ต่ำกว่า7 mg/cap 500mg ครับ ถือว่าเป็นค่ามาตรฐานของตลาดเราก็จะขายเท่าราคาตลาดที่จำนวน150,000 300,000 600,000 เม็ดตามลำดับราคาครับการ เก็บน้ำมันที่อยู่ในแกลอน และโดนความร้อน ความชื้น โดนแสง ค่า แกมม่าออไรซานอลก็หายไปเรื่อยๆนะครับ เมื่อทาง โรงงาน เจเอสพี รับน้ำมันมาและตรวจผ่าน เราจะฉีดแคปซูลโดยทันทีครับ  ติดต่อมาทางเมลล์ [email protected] เดี๋ยวจะส่งต่อ พนง ที่เกี่ยวข้องให้ครับ


โรงงานหีบน้ำมันรำข้าวเสริมเกียรติ จ.สุพรรณบุรี

แหล่งรำข้าว  โรงงานหีบเสริมเกียรติรับซื้อรำข้าวตามโรงสีต่างๆทั่วทั้งภาคกลาง และมีโรงสีภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้าง โดย น้ำมันรำข้าว หอมประทุมจะมีปลูกเฉพาะภาคกลางเท่านั้น  ส่วนรำข้าวหอมมะลิจะมีทั้งที่มาจากทั้งภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ

สีน้ำมันรำข้าว สีของ น้ำมันรำข้าว จะขึ้นอยู่กับโรงสีแต่ละโรง และพันธุ์ข้าว รำข้าวหอมมะลิ จะให้น้ำมันสีเหลือง รำข้าวหอมประทุม จะให้น้ำมันสีเขียว (ให้ค่า แกมมา โอไรซานอลสูงกว่า)

ควบคุมคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพรำข้าวของโรงงานหีบน้ำมันเสริมเกียรติ คือเลือกรำข้าวที่สดสีใหม่ภายใน 24 ชั่วโมง และเลือกกองรำข้าวที่หินขัดที่ 1 เนื่องจากจะเป็นกองที่มีรำข้าวมากที่สุด ส่วนของ น้ำมันรำข้าว ที่หีบได้จะผ่านการกรองด้วยกระดาษกรอง เครื่องกรอง และผ่าน UV เพื่อฆ่าเชื้อ

กระบวนการผลิต

  

รับเข้ารำข้าวจากโรงสี เก็บไว้ในส่วนผลิตทั้งหมดเพื่อรอหีบน้ำมัน

 

น้ำมันรำข้าว

 

หมายเหตุ : รำข้าว 1 ตัน นำมาหีบได้น้ำมันประมาณ 50 kg

 

 น้ำมันรำข้าว,อาหารเสริม

ห้องแต่งตัวก่อนเข้าบริเวณหีบน้ำมัน

น้ำมันรำข้าว,อาหารเสริม  

รำข้าวหอมประทุม เก็บไว้ในถังภายในบริเวณผลิตเพื่อรอหีบน้ำมัน

 

 น้ำมันรำข้าว,อาหารเสริม

ขั้นตอนการหีบน้ำมันรำข้าว

 

น้ำมันรำข้าว,อาหารเสริม,จมูกข้าว    น้ำมันรำข้าว,อาหารเสริม

   น้ำมันรำข้าวที่พักไว้ให้ตกตะกอน               กรองน้ำมันรำข้าวด้วยกระดาษกรอง
                                        ขนาด
10 micron

อาหารเสริม,น้ำมันรำข้าว  น้ำมันรำข้าว,อาหารเสริม 

กรองน้ำมันรำข้าวด้วย Filter Press               น้ำมันรำข้าวที่กรองแล้วถูกส่งผ่านตู้ UV เพื่อฆ่าเชื้อ

น้ำมันรำข้าว,อาหารเสริม  อาหารเสริม,น้ำมันรำข้าว 

บรรจุน้ำมันรำข้าวเป็นถุง ถุงละ 10 kg.         กากรำข้าวที่เหลือนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์แหล่งปลูกข้าวในประเทศไทย สามารถปลูกได้ในหลายพื้นที่ มีข้าวชนิดต่างๆมากมายโดยแบ่งตามชนิด หรือแหล่งที่ปลูก ภาพตัวอย่างข้าวหอมนิล และภาพตัวอย่าง รำข้าวที่ผ่านการบดละเอียดแล้ว เครื่องสกัดน้ำมันรำข้าวแบบหีบเย็น โดยอาศักการหีบอัดโดยสกรู ซึ่งไม่มีความร้อง และสารเคมีมาเกี่ยวข้อง โรงงานสกัด นำมันรำข้าว อยู่ที่แหล่งปลูกข้าวจึงได้รำข้าวที่สดใหม่ทันที โดยไม่มีการเก็บเพื่อรอการหีบซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเจริญเติบโตของเชื้อ และการเก็บระยะเวนานทำให้เกิดการสูญเสียคุณค่าทางอาหาร

น้ำมันรำข้าว rice bran oil,natural rice bran oil cold press with GMP soft gelatin capsule filling & OEM other brand do microbial test,chemicaltest,physical test,oem other product,coffee mix,tablet,capsul,powder,sachet,packing,blister,botteling,fda register,exporter ,formulation ผลิตยา ผลิตอาหารเสริม ผลิตสมุนไพร รับจ้างผลิต ตอกเม็ด แคปซูล บรรจุซองน้ำมันรำข้าว rice bran oil,natural rice bran oil cold press with GMP soft gelatin capsule filling & OEM other brand do microbial test,chemicaltest,physical test,oem other product,coffee mix,tablet,capsul,powder,sachet,packing,blister,botteling,fda register,exporter ,formulation ผลิตยา ผลิตอาหารเสริม ผลิตสมุนไพร รับจ้างผลิต ตอกเม็ด แคปซูล บรรจุซองข้าวหอมนิล น้ำมันรำข้าว rice bran oil,natural rice bran oil cold press with GMP soft gelatin capsule filling & OEM other brand do microbial test,chemicaltest,physical test,oem other product,coffee mix,tablet,capsul,powder,sachet,packing,blister,botteling,fda register,exporter ,formulation ผลิตยา ผลิตอาหารเสริม ผลิตสมุนไพร รับจ้างผลิต ตอกเม็ด แคปซูล บรรจุซองรำข้าว น้ำมันรำข้าว rice bran oil,natural rice bran oil cold press with GMP soft gelatin capsule filling & OEM other brand do microbial test,chemicaltest,physical test,oem other product,coffee mix,tablet,capsul,powder,sachet,packing,blister,botteling,fda register,exporter ,formulation ผลิตยา ผลิตอาหารเสริม ผลิตสมุนไพร รับจ้างผลิต ตอกเม็ด แคปซูล บรรจุซอง

รูปการทำงานของสกรูบดอัด ซึ่งจะได้น้ำมันออกมาเพียงเล็กน้องเมื่อเปรยบเทียบกับกรรมวิธีการสกัดอื่นๆแต่สามารถคงคุณค่าทางอาหารได้อย่างเต็มที่ รูปกากที่ได้หลังจากการหีบอัด กากรำข้างหลังจากการหีบน้ำมันรำข้าว ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆต่อไป

เครื่องบีบน้ำมัน น้ำมันรำข้าว rice bran oil,natural rice bran oil cold press with GMP soft gelatin capsule filling & OEM other brand do microbial test,chemicaltest,physical test,oem other product,coffee mix,tablet,capsul,powder,sachet,packing,blister,botteling,fda register,exporter ,formulation ผลิตยา ผลิตอาหารเสริม ผลิตสมุนไพร รับจ้างผลิต ตอกเม็ด แคปซูล บรรจุซองเครื่องบีบ หีบ น้ำมันรำข้าว น้ำมันรำข้าว rice bran oil,natural rice bran oil cold press with GMP soft gelatin capsule filling & OEM other brand do microbial test,chemicaltest,physical test,oem other product,coffee mix,tablet,capsul,powder,sachet,packing,blister,botteling,fda register,exporter ,formulation ผลิตยา ผลิตอาหารเสริม ผลิตสมุนไพร รับจ้างผลิต ตอกเม็ด แคปซูล บรรจุซองการบีบน้ำมันรำข้าว ด้วยกระบวนการหีบ บีบ เย็น น้ำมันรำข้าว rice bran oil,natural rice bran oil cold press with GMP soft gelatin capsule filling & OEM other brand do microbial test,chemicaltest,physical test,oem other product,coffee mix,tablet,capsul,powder,sachet,packing,blister,botteling,fda register,exporter ,formulation ผลิตยา ผลิตอาหารเสริม ผลิตสมุนไพร รับจ้างผลิต ตอกเม็ด แคปซูล บรรจุซองfeeding rice bran น้ำมันรำข้าว rice bran oil,natural rice bran oil cold press with GMP soft gelatin capsule filling & OEM other brand do microbial test,chemicaltest,physical test,oem other product,coffee mix,tablet,capsul,powder,sachet,packing,blister,botteling,fda register,exporter ,formulation ผลิตยา ผลิตอาหารเสริม ผลิตสมุนไพร รับจ้างผลิต ตอกเม็ด แคปซูล บรรจุซอง

กากรำข้าวหลังจากหีบเย็นแล้ว น้ำมันรำข้าว rice bran oil,natural rice bran oil cold press with GMP soft gelatin capsule filling & OEM other brand do microbial test,chemicaltest,physical test,oem other product,coffee mix,tablet,capsul,powder,sachet,packing,blister,botteling,fda register,exporter ,formulation ผลิตยา ผลิตอาหารเสริม ผลิตสมุนไพร รับจ้างผลิต ตอกเม็ด แคปซูล บรรจุซองกากหลังจากผ่านกระบวนการหีบเย็นด้วยสกรู น้ำมันรำข้าว rice bran oil,natural rice bran oil cold press with GMP soft gelatin capsule filling & OEM other brand do microbial test,chemicaltest,physical test,oem other product,coffee mix,tablet,capsul,powder,sachet,packing,blister,botteling,fda register,exporter ,formulation ผลิตยา ผลิตอาหารเสริม ผลิตสมุนไพร รับจ้างผลิต ตอกเม็ด แคปซูล บรรจุซองสกรูหีบอัดโดยไม่มีความร้อน น้ำมันรำข้าว rice bran oil,natural rice bran oil cold press with GMP soft gelatin capsule filling & OEM other brand do microbial test,chemicaltest,physical test,oem other product,coffee mix,tablet,capsul,powder,sachet,packing,blister,botteling,fda register,exporter ,formulation ผลิตยา ผลิตอาหารเสริม ผลิตสมุนไพร รับจ้างผลิต ตอกเม็ด แคปซูล บรรจุซองสกรูบีบอัด น้ำมันรำข้าว rice bran oil,natural rice bran oil cold press with GMP soft gelatin capsule filling & OEM other brand do microbial test,chemicaltest,physical test,oem other product,coffee mix,tablet,capsul,powder,sachet,packing,blister,botteling,fda register,exporter ,formulation ผลิตยา ผลิตอาหารเสริม ผลิตสมุนไพร รับจ้างผลิต ตอกเม็ด แคปซูล บรรจุซอง

 

การกรอง น้ำมันรำข้าว เบื้องต้น การทิ้งไว้ให้ตกตะกอน และผ่านการกรองด้วยผ้าขาวบาง ตัวอย่าง น้ำมันรำข้าว จากข้าวชนิดต่างๆ เช่น น้ำมันรำข้าว จากข้าวหอมมะลิ น้ำมันรำข้าวจากข้าวหอมประทุมน้ำมันรำข้าวจากข้าวชัยนาท

 

กรองลงภาชนะรองรับ น้ำมันรำข้าว rice bran oil,natural rice bran oil cold press with GMP soft gelatin capsule filling & OEM other brand do microbial test,chemicaltest,physical test,oem other product,coffee mix,tablet,capsul,powder,sachet,packing,blister,botteling,fda register,exporter ,formulation ผลิตยา ผลิตอาหารเสริม ผลิตสมุนไพร รับจ้างผลิต ตอกเม็ด แคปซูล บรรจุซองน้ำมันรำข้าวหลังจากหีบแล้ว น้ำมันรำข้าว rice bran oil,natural rice bran oil cold press with GMP soft gelatin capsule filling & OEM other brand do microbial test,chemicaltest,physical test,oem other product,coffee mix,tablet,capsul,powder,sachet,packing,blister,botteling,fda register,exporter ,formulation ผลิตยา ผลิตอาหารเสริม ผลิตสมุนไพร รับจ้างผลิต ตอกเม็ด แคปซูล บรรจุซองตะกอบ น้ำมันรำข้าว rice bran oil,natural rice bran oil cold press with GMP soft gelatin capsule filling & OEM other brand do microbial test,chemicaltest,physical test,oem other product,coffee mix,tablet,capsul,powder,sachet,packing,blister,botteling,fda register,exporter ,formulation ผลิตยา ผลิตอาหารเสริม ผลิตสมุนไพร รับจ้างผลิต ตอกเม็ด แคปซูล บรรจุซองขั้นตอนการกรอง น้ำมันรำข้าว rice bran oil,natural rice bran oil cold press with GMP soft gelatin capsule filling & OEM other brand do microbial test,chemicaltest,physical test,oem other product,coffee mix,tablet,capsul,powder,sachet,packing,blister,botteling,fda register,exporter ,formulation ผลิตยา ผลิตอาหารเสริม ผลิตสมุนไพร รับจ้างผลิต ตอกเม็ด แคปซูล บรรจุซอง

 

natural rice bran oil cold press with GMP soft gelatin capsule filling & OEM other brand do microbial test,chemicaltest,physical test,oem other product,coffee mix,tablet,capsul,powder,sachet,packing,blister,botteling,fda register,exporter ,formulation ผลิตยา ผลิตอาหารเสริม ผลิตสมุนไพร รับจ้างผลิต ตอกเม็ด แคปซูล บรรจุซองnatural rice bran oil cold press with GMP soft gelatin capsule filling & OEM other brand do microbial test,chemicaltest,physical test,oem other product,coffee mix,tablet,capsul,powder,sachet,packing,blister,botteling,fda register,exporter ,formulation ผลิตยา ผลิตอาหารเสริม ผลิตสมุนไพร รับจ้างผลิต ตอกเม็ด แคปซูล บรรจุซองnatural rice bran oil cold press with GMP soft gelatin capsule filling & OEM other brand do microbial test,chemicaltest,physical test,oem other product,coffee mix,tablet,capsul,powder,sachet,packing,blister,botteling,fda register,exporter ,formulation ผลิตยา ผลิตอาหารเสริม ผลิตสมุนไพร รับจ้างผลิต ตอกเม็ด แคปซูล บรรจุซองnatural rice bran oil cold press with GMP soft gelatin capsule filling & OEM other brand do microbial test,chemicaltest,physical test,oem other product,coffee mix,tablet,capsul,powder,sachet,packing,blister,botteling,fda register,exporter ,formulation ผลิตยา ผลิตอาหารเสริม ผลิตสมุนไพร รับจ้างผลิต ตอกเม็ด แคปซูล บรรจุซอง

 

 

โรงสีรัชมงคล และ โรงหีบน้ำมันเอมออน จ.ฉะเชิงเทรา

โรงสีข้าวรัชมงคลรับข้าวเปลือกมาจากกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาปีในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียงในแถบภาคตะวันออก ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการอบรมจากนักวิชาการของโรงสีข้าวรัชมงคลเอง ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการทำนาโดยไม่ใช้สารเคมี หรือที่เรียกกันว่า เกษตรอินทรีย์ พันธุ์ข้าวที่ใช้คือข้าวหอมมะลิ105 

 

         การรับข้าวเปลือกจากเกษตรกร จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ก่อนขนส่งมายังโรงสี และก่อนรับเข้าเพื่อมาผ่านกระบวนการสีข้าวต่อไป 

 

กระบวนการสีข้าว เริ่มจากนำข้าวเปลือกมาตรวจคุณภาพ ถ้าผ่านเกณฑ์จะรับเข้าข้าวเปลือก แล้วนำไปทำความสะอาด จากนั้นนำไปกระเทาะเปลือก คัดเมล็ดหินเสร็จแล้วก็ทำการแยกข้าวเปลือก กับ ข้าวกล้อง เพื่อนำไปขัดสีและขัดเงาของข้าว ขั้นตอนต่อไปนำข้าวมาคัดแยกขนาดของข้าว แล้วนำไปเข้าเครื่องคัดเม็ดสี ขั้นตอนสุดท้ายนำบรรจุลงถุง

 

ขั้นตอนการสกัดน้ำมัน

 

นำรำข้าว และจมูกข้าวที่ได้ใส่เครื่องหีบน้ำมัน เพื่อได้น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว ตั้งทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อให้ตกตะกอน 

 กรองด้วยกระดาษกรอง No.40 และนำไปกรองด้วยเครื่องผ่าน filter 0.5 micron จากนั้นนำไปฆ่าเชื้อด้วย UV 
ตามนำไปผ่านแม่เหล็กเป็นอันเสร็จ ก็จะได้มันน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวตามต้องการ 

 

 • Rice bran oil produce from fresh rice bran from jasmin rice or other within 12 hour after process.
 • Rice bran oil, moisture remove for prevent vitamin& nutrient loss ,denature.
 • Rice bran oil, Cold press process for protect from heat damage.
 • Rice bran oil, gold transparant color with rice aroma.
 • Rice bran oil, pass filter for select out dregs for prevent rancidity.
 • Rice bran oil, fill in soft-gelatin capsule with GMP process ,shelf life 2-3 years.or take flashly in oil form.
 • Rice bran oil, no chemical plantation &no chemical process rice bran oil.
 • Rice bran oil, no hexane that normally use on rice bran oil extraction for cooking.
 • Rice bran oil, no any heat.
 • Rice bran oil, no dregs ,remain only rice germ.
 • Rice bran oil, under goverment institute control& analysist.
 • Rice bran oil, under FDA certify with GMP certify. 

น้ำมันรำข้าว ที่เราใช้เป็นน้ำมันที่สกัดโดยวิธีหีบเย็นโดยผ่านการกรองหลายชั้น จนได้ น้ำมันรำข้าว ที่ใสไม่มีสิ่งเจือปน น้ำมันรำข้าว ในรูปแบบแคปซูลนิ่ม ผ่านการทดสอบเชื้อตามมาตรฐาน จีเอ็มพี ทุกๆล็อตการผลิต และทดสอบหลายขั้นตอนก่อนปล่อยสินค้าออกสู่ตลาด จึงสามารถมั่นใจในความบริสุทธิ์ของน้ำมันรำข้าวได้ทุกเม็ด ไม่มีการเจือปนโดยสารที่เกิดการใช้ตัวทำละลาย เฮกเซนแน่นอน


สถานที่หีบ น้ำมันรำข้าว แบบสกัดเย็น หรือน้ำมันรำข้าวแบบหีบเย็น อีกที่หนึ่งที่ได้ร่วมมือกับ โรงงานผลิตอาหารเสริม JSPPHARMA เพื่อส่งน้ำมันหีบเย็นคุณภาพ โดยการรับน้ำมันของ โรงงานฯเรา จะมีการกำหนดคุณภาพของน้ำมัน ทั้งสี กลิ่น วิตามินอี และค่า แกมมาโอไรซานอล เพื่อนำน้ามันรำข้าวหีบเย็นที่มีคุณภาพมาใช้ใน การผลิตอาหารเสริม ตามการควบคุมที่เข้มงวด ทุกๆล็อดของ น้ำมันรำข้าว jsp เรายังมีการประกันผลเชื่อและค่าโลหะหนักอีกด้วย ไม่ให้เกินค่าที่กระทรวงฯกำหนด และนำมาฉีดเป็น อาหารเสริม น้ำมันรำข้าว คุณภาพ แบบแคปซูลนิ่ม และมีการตรวจสองน้ำหนัดทุกๆเม็ดก่อนนำมาบรรจุทั้งกระปุกและแผงเพื่อจำหน่าง ในแบรนด์ต่างๆ โดยทุกแบรนด์ที่ผลิตกับ โรงงานอาหารเสริม JSP จะมีการจดทะเบียน อย.อย่างถูกต้องทุกครั้ง

ทางโรงงานอาหารเสริม JSP ได้ไปตรวจสองโรงงานหีบน้ำมัน เพื่อดูกรรมวิธีการผลิต และการควบคุมคุณภาพว่าได้ตามมาตรฐาน ของ โรงงานผลิตอาหารเสริม JSP หรือไม่ และเป็นไปตามกำหนดของ อย. หรือไม่และเพื่อเป็นการสอบกลับเพื่อให้ลูกค้า ของ โรงงานผลิตอาหารเสริม jsp มั้นใจได้ถึงคุณภาพและความสดใหม่ของรำข้าวที่มาหีบเป็น น้ำมันรำข้าว และ การบวนการหีบน้ำมันรำข้าว กระบวนการกรองน้ำมันรำข้าว การเก็บวัตถุดิบ และระยะเวลาของรำข้าวก่อนหีบเป็นน้ำมัน

ขั้นตอนการผลิตของสถานที่ๆผลิตนี้คำนึงถึงความสะอาดโดยทางโรงหีบ น้ำมันรำข้าว ได้เน้นย้ำว่า นาข้าวที่มีการให้ปลูกทั้งสามแห่งในเขตยโสธรนี้ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง และมีการให้ความรู้ผู้ปลูกข้าวเป็นอย่างดีในการควบคุมคุณภาพของการปลูกเพื่อให้ได้ข้างคุณภาพตามแนวทางของเกษครอินทรีย์ โดยทางสถานที่ ผลิตน้ำมันรำข้าว เป็นการรวมกลุ่มของสหกรณ์ชื่อ "สหกรณ์ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์จำกัด"  อยู่ที่อำเภอเมือง ยโสธร ซึ่งไม่ได้เพียงคำนึงถึงคุณภาพ น้ำมันรำข้าว เท่านั้นแต่ยังคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้ปลูกข้าวและสิ่งแวดล้อม ทางโรงงานก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมดเกษตรกรณ์อีกทาง

rice bran oil cold press,screw press ขายน้ำมันรำข้าวหีบเย็น รับผลิตน้ำมันรำข้าว แคปซูลนิ่ม รับผลิตอาหารเสริม รับจดทะเบียน อย. น้ำมันรำข้าว ผลิตเครื่องสำอางค์ รับวิจัย rice bran oil cold press,screw press ขายน้ำมันรำข้าวหีบเย็น รับผลิตน้ำมันรำข้าว แคปซูลนิ่ม รับผลิตอาหารเสริม รับจดทะเบียน อย. น้ำมันรำข้าว ผลิตเครื่องสำอางค์ รับวิจัย  

rice bran oil cold press,screw press ขายน้ำมันรำข้าวหีบเย็น รับผลิตน้ำมันรำข้าว แคปซูลนิ่ม รับผลิตอาหารเสริม รับจดทะเบียน อย. น้ำมันรำข้าว ผลิตเครื่องสำอางค์ รับวิจัยrice bran oil cold press,screw press ขายน้ำมันรำข้าวหีบเย็น รับผลิตน้ำมันรำข้าว แคปซูลนิ่ม รับผลิตอาหารเสริม รับจดทะเบียน อย. น้ำมันรำข้าว ผลิตเครื่องสำอางค์ รับวิจัย
OEM

The Advantages of Service Contract Manufacturing (OEM) article
Process Pics
Processing Flow Chart article
The Range of Our service 2
กระบวนการผลิต SOFT GELATIN CAPSULE
Dietary Fiber อาหารเสริมประเภทใยอาหาร
Cosmatic OEM
Liquid preparation for food supplement
Raw material วัตถุดิบผลิตอาหารเสริม article
The Range of Our service 1 articleCopyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : [email protected]