dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


JSP Pharma Manufacturing Concepts

แนวคิดกับการผลิตอาหารเสริมกับ JSP  Pharma


    ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับสุขภาพนั้นคงจะไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าอาหารที่เรารับประทานกันเป็นประจำทุกวันนั้นมีผลต่อภาวะโภชนาการและสุขภาพร่างกายของเราเป็นอย่างมาก อาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต การรับประทานอาหารให้ครบถ้วนและได้สัดส่วนตามหลักโภชนาการจะนำไปสู่การมีชีวิตและรูปร่างที่ดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าคือพื้นฐานของการมีสุขภาพดี ดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเราทานอาหารได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการง่ายๆ คือ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และให้มีความหลากหลายในชนิดของอาหารที่รับประทาน ก็จะทำให้ได้รับสารอาหารต่างๆ ที่ร่างกายต้องการครบถ้วน และมีสุขภาพที่ดีโดยไม่ต้องพึ่งพาอาหารพิเศษใดๆ


ถ้าอย่างนั้นอาหารเสริมมีบทบาทอย่างไร?


    ดังที่กล่าวไปแล้วในตอนต้น อาหารเสริม สุขภาพเป็นอาหารที่คนบางกลุ่มเชื่อว่า มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและการป้องกันโรค โดยที่ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สุขภาพส่วนใหญ่ที่มีจำหน่ายนั้นยังไม่ผ่านการวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่ามีผลอย่างไรต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของประโยชน์หรือผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นถ้าบริโภคเป็นเวลานานๆ อาหารเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็น และมักจะมีราคาแพงจนเกินเหตุ แต่เนื่องจากปัจจุบันคนไทยเรามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจและในเขตกรุงเทพฯ ตลอดจนตามเมืองหรือจังหวัดใหญ่ๆ ความสนใจและห่วงใยสุขภาพก็เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งค่านิยมที่ผิดๆ เกี่ยวกับการซื้อสุขภาพด้วยเงินมีมากขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้ ผลิตอาหารเสริม สุขภาพในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทั้งในระบบขายตรงและวางจำหน่ายทั่วไป
     จากตลาด 
อาหารเสริม สุขภาพในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สุขภาพ อาจแบ่งคร่าวๆ ได้เป็น 2 กลุ่มคือ พวกที่อยู่ในรูปของอาหาร เช่น รังนก ซุปไก่สกัด และพวกที่สกัดหรือเตรียมมาให้อยู่ในรูปผง เม็ด หรือแคปซูล เช่น นมผึ้ง สาหร่าย กระเทียม น้ำมันปลา น้ำมันอีฟนิ่ง พริมโรส เส้นใยอาหารบางชนิด นอกจากนี้ยังมีวิตามินและแร่ธาตุอีกมากมาย ในกรณีของผลิตภัณฑ์อาหารส่วนใหญ่แล้วจะมีคุณค่าทางโภชนาการด้อยกว่าอาหารที่เรารับประทานกันเสียอีก แต่ราคากลับแพงกว่าหลายเท่า ขณะเดียวกันก็มีการโฆษณาให้รับประทานเป็นประจำทุกวัน ผู้บริโภคก็ควรจะใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจซื้อว่า จะได้ประโยชน์คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายหรือไม่ เมื่อเรามีการใช้ฉลากโภชนาการซึ่งต้องระบุคุณค่าทางโภชนาการไว้บนฉลากอาหาร ก็จะเป็นข้อมูลที่จะช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารได้ดีขึ้น ส่วนผลต่อร่างกายในด้านอื่น เช่น การป้องกันและรักษาโรค ผลการศึกษาวิจัยโดยมากเป็นผลมาจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง การศึกษาในคนยังมีน้อยมาก ข้อควรคำนึงอีกสองประการถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปของสารสกัดก็คือ ประการแรก สารที่สกัดมาจากธรรมชาตินั้น เมื่อสกัดมาแล้วอาจไม่ให้ผลหรือให้น้อยกว่าเมื่อเราทานสารนั้นในลักษณะที่เป็นอาหารตามธรรมชาติ เนื่องจากการทำงานของสารนั้นอาจต้องอาศัยปัจจัยหรือสารตัวอื่นที่มีในอาหารเช่นกันมาช่วยให้ทำงานได้หรือทำได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ประการที่สองเมื่อสารนั้นอยู่ในอาหารตามธรรมชาติอาจมีปริมาณไม่มากนัก แต่เมื่อสกัดมาแล้วในรูปของเม็ดหรือแคปซูล ในหนึ่งเม็ดอาจมีความเข้มข้นของสารสูงเกินกว่าที่ร่างกายจะทนได้ อาจทำให้เกิดอาการแพ้ หรือผลข้างเคียงอย่างอื่นได้ ดังนั้นจึงควรพิจารณาให้ถี่ถ้วน


แล้วแนวโน้มของอาหารเสริมสุขภาพจะเป็นอย่างไร?


            ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ในปัจจุบันมีความตื่นตัวทางด้านการรักษาสุขภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่กำลังพัฒนา อาหารเสริม สุขภาพจึงยังคงอยู่ในความสนใจของคนทั่วไปต่อไปและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑ์เหล่านี้ และการที่นักวิชาการให้ความสนใจศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้เพิ่มขึ้น มีการจัดประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของ อาหารเสริม สุขภาพซึ่งประเด็นอยู่ที่ส่วนประกอบของอาหารที่ไม่จัดว่าเป็นสารอาหาร แต่เป็นส่วนที่มีผลต่อสุขภาพ (Non-nutritive health factor) และอาหารที่มีส่วนประกอบเหล่านี้จะจัดเป็นฟังก์ชั่นนัลฟูด หรือ อาหารเสริม สุขภาพยุคใหม่ ซึ่งยังไม่มีการให้คำจำกัดความที่ชัดเจน จึงอาจมีความหมายต่างกันไปในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่า อาหารนี้เป็นอาหารที่มีบทบาทอยู่ระหว่างอาหารและยา โดยมีหน้าที่คือ 1.ให้คุณค่าเช่นเดียวกับอาหารทั่วไป 2.ให้รสชาติและคุณสมบัติอื่นที่รู้สึกได้ทางประสาทสัมผัส และ 3.ให้ผลทางสรีรวิทยาหรือมีผลต่อสุขภาพนั่นเอง ซึ่งจะต่างจากอาหารทั่วไปที่จะมีหน้าที่เพียง 2 ข้อแรกเท่านั้น ผลต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นส่วนมากจะเน้นที่โรคอันเกิดจากความเสื่อมของร่างกาย เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และน่าจะเป็นการป้องกันมากกว่าการรักษา
     ตัวอย่างของ 
อาหารเสริม สุขภาพยุคใหม่นี้ บางชนิดก็เป็นหน้าเดิมๆ แต่จะมีการศึกษาวิจัยให้ถ่องแท้ เพื่อให้สามารถสรุปผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น วิตามินที่จัดเป็นสารต้านการเกิดออกซิเดชั่น ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินซี วิตามินอี และเบต้าแคโรทีน พวกเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะพวกแลคติกแอซิดแบคทีเรีย น้ำมันปลา และเส้นใยอาหาร นอกจากนี้ก็ยังมีพวกโอลิโกแซคคาไรด์ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตจำพวกหนึ่ง สารจากพืชบางชนิดที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมน และอื่นๆ การศึกษาวิจัยที่ดำเนินอยู่นอกจากจะเน้นถึงผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว ยังต้องมีการศึกษาด้านความปลอดภัยด้วย
     
อาหารเสริม สุขภาพจะยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความสนใจของผู้บริโภคต่อไป มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอาหารชนิดต่างๆ มากมายที่อาจมีผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการป้องกันโรคอันเกิดจากความเสื่อมของร่างกาย อย่างไรก็ตามอาหารเหล่านี้หรือสารที่มีผลดังกล่าวก็สามารถพบได้ในอาหารปกติที่เรารับประทานอยู่เป็นประจำทุกวัน ดังนั้นการบริโภค 
อาหารเสริม สุขภาพเป็นพิเศษอาจไม่มีความจำเป็น อย่างไรก็ตามประเด็นที่สำคัญที่สุดคือ อาหารนั้นจะมีคุณสมบัติหรือสรรพคุณตามคำกล่าวอ้างหรือไม่ และราคาที่จำหน่ายเป็นราคาที่สูงจนเกินเหตุหรือเปล่า ผู้บริโภคก็คงต้องคอยติดตามข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
หากคุณกำลังพิจารณาผู้ให้บริการผลิตอาหารเสริมสุขภาพ ติดต่อ JSP Pharma สำหรับบรับคำปรึกษา!.........
Copyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : [email protected]