dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


Quanlity Control การควบคุมคุณภาพ

 

   การควบคุมคุณภาพ

  เริ่มจากการรับ วัตถุดิบ เพื่อเข้าสู่โรงงานเราจะมีการสุ่มตรวจทุกครั้ง เพื่อตรวจเช็คคุณภาพของวัตถุดิบ อาหารเสริม ไม่ว่าจะเป็น อาหารเสริม วิตามิน อาหารเสริมบำรุงความงาม หลังจากนั้นตัวอย่างของ วัตถุดิบ เราจะมีการตรวจสอบเชื้อ ตรวจสอบคุณลักษณะ ว่าตรงตามมาตรฐานหรือไม่ หลังจาก วัตถุดิบ ผ่านการตรวจคุณภาพแล้วเราจะนำไปเก็บที่โกดังในสภาวะที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเสื่อมสลาย การคัดสรรสูตรอย่างมีคุณภาพ มีการตรวจสอบความคงตัวของสูตรอย่างมีมาตรฐาน สเกลอัพ การผลิตระดับอุตสาหกรรม มีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน sanitary standard ตรวจคุณภาพก่อนปล่อยสู่ผู้บริโภค ทดสอบผลิตภัณฑ์ควบคุมคู่กับการวางจำหน่ายในท้องตลาด

  The process begin from raw materials. They are sampled and tested in order to be confident in their quality before they become skin care products, cleansing products, make-up products or etc. The tests including physico-chemistry, microbial test conform to the standards. Then raw materials are stored in appropiate condition to protect destroying. Formulation is neat with stability test to obtain the quality product. The scale-up is done to enlarge to manufacturing. All manufacturing procedures are inspected in the rule of sanitary standard. There are quality control before releasing products. The products are tested during distribution.

เครื่องมือห้องวิเคราะห์ Lab Instruments

1. Physical

  • เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง และ เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง ตามลำดับ ใช้ตรวจสอบน้ำหนักผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
  • pHmeter วัดระดับความเป็นกรด-ด่าง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวและไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้
  • เครื่องปั่นเหวี่ยง (centrifuge) ทรมานผลิตภัณฑ์ด้วยแรงเหวี่ยงที่เข้มข้น เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรายังคงสภาพได้ดีตลอดอายุการเก็บ

 2. Chemical 

  •  เครื่องวิเคราะห์ HPLC แยกและบอกปริมาณสารสำคัญใน เครื่องสำอาง ได้อย่างละเอียด ถูกต้อง แม่นยำ ภาพที่ 2 เครื่องไทเทรตพร้อมระบบแม่เหล็กสำหรับกวนสารให้เข้ากันตลอดเวลาที่ไทเทรต วิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญอย่างสะดวกและรวดเร็ว

 3.Microbiological

  •  ห้อง Sterility เป็นห้องวิเคราะห์เชื้อที่ควบคุมความสะอาดเป็นพิเศษตามมาตรฐานโรงงานยา เพื่อการวิเคราะห์ที่ถูกต้องป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อที่ไม่เกี่ยวข้อง
  • กล้องจุลทรรศน์ ดูลักษณะรูปร่างของเชื้อ หรือลักษณะผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด เพื่อการพิจารณาที่ชัดเจน
  • หม้อนึ่งความดัน (autoclave) ใช้ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์เชื้อ รวมถึงฆ่าเชื้อหลังจากที่วิเคราะห์เสร็จเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อสู่สิ่งแวดล้อม
  •  ตู้บ่มอุณหภูมิต่ำ ใช้เพาะเลี้ยงเชื้อราที่อุณหภูมิเหมาะสมกับการเจริญของมัน ซึ่งต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีเชื้อราเกินมาตรฐาน
  • ตู้เร่งอุณหภูมิที่ 40 องศาเซลเซียสและความชื้น 75% และภาพที่ 6 ตู้เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส ใช้ในการทำ freeze-thaw คือทรมานผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพ ร้อนสลับเย็น หลายๆ รอบ เพื่อความมั่นใจว่าเก็บเครื่องสำอางได้นานตามอายุที่กำหนดไว้

 

 
Knowledge
Copyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : [email protected]