dot


ข่าวประชาสัมพันธ์จาก JSP Pharma
วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
Bird Nest by JSP Pharma
บริษัท พรีม่า ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


CDIP Laboratory Verified Logo

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา จากห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา จากห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ความหมาย CDIP Laboratory Verified Logo

1. ตัวอักษร CDIP แบ่งเป็น 2 โทนสี คือ CD สีอ่อน และ IP สีเข้ม หมายความถึงการนำ concept ของตลาดมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ช่วงแรกยังไม่ชัดเจนจนกระทั่งมาเจอกับทีมงานของเราจนทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินทาง ปัญญา (IP) ที่มีความชัดเจนขึ้น

2. พื้นหลังรูปรวงผึ้ง
หมายความถึง CDIP เริ่มต้นจากรวงผึ้งเล็กๆพัฒนาเติบโตขึ้นจนกลายเป็นรวงผึ้ง ขนาดใหญ่ และทีมงานเรามีความขยันเหมือนผึ้ง

3. ดอกจัน
หมายความถึง การชี้แจงความหมายเพิ่มเติมของ Verified logo(* ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาต ารับจากบริษัทซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด มิใช่การประกันการแพ้ส่วนบุคคล)

 
ข่าวประกาศทาง JSP

เปิดอบรมหลักสูตร”หลักการและเทคนิคการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ(สมุนไพร) รุ่นที่ 2”
เงินล้านสร้างได้ด้วยอาหารเสริมและเครื่องสำอางชะลอวัยสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com