dot


ข่าวประชาสัมพันธ์จาก JSP Pharma
วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
Bird Nest by JSP Pharma
บริษัท พรีม่า ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Water Treatment Technology at JSP Pharma

เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี จำกัด

Membrane Bioreactor (MBR)

เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี จำกัด

เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย พัฒนาขึ้นตามการพัฒนาของเทคโนโลยีการผลิตและอุตสาหกรรม จากเดิมการบำบัดน้ำเสียอาศัยการฟอกตัวของแหล่งรับน้ำทิ้งตามธรรมชาติ (แม่น้ำ,ลำคลอง) เมื่ออุตสาหกรรมพัฒนาขึ้นและมีปริมาณน้ำเสียเพิ่มมากขึ้น แหล่งรับน้ำทิ้งตามธรรมชาติไม่สามารถฟอกตัวเองได้ทัน จึงเกิดการเน่าเสีย เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย พัฒนาจากระบบที่พึ่งพาการทำงานของธรรมชาติ เช่น บ่อผึ่ง เป็นระบบที่อาศัยเทคโนโลยีช่วยในการบำบัด เช่น ระบบสระเติมอากาศ,ระบบ conventional activated sludge process ( CAS ),ระบบบำบัดทางเคมี

Membrane Bioreactor(MBR) เป็นระบบ Activated Slude ซึ่งพัฒนาจากระบบ CAS เพื่อลดข้อจำกัดของระบบ CAS เช่น ความสามารถในการรับน้ำเสียที่มีความผันผวนทั้งในด้านคุณภาพน้ำเข้าระบบและปริมาณน้ำเข้าระบบ

หลักการทำงานของ MBR

ระบบ MBR มีหลักการทำงานทั่วไปเหมือน ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ CAS ต่างกันที่ระบบการแยกตะกอนจุลินทรีย์ออกจากน้ำที่บำบัดแล้ว โดยระบบ CAS อาศัยการตกตะกอนของจุลินทรีย์ ได้น้ำใสส่วนบน ส่วนระบบ MBR ใช้การแยกน้ำใสด้วยการกรองด้วย Membrane

 

 

ส่วนประกอบของระบบ MBR

  1. ถังเติมอากาศ ทำหน้าที่เป็นถังเลี้ยงตะกอนจุลินทรีย์ให้เจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนให้เพียงพอต่อการย่อยสลาย สารอินทรีย์ในน้ำเสียโดยการบำบัดสิ่งสกปรกต่างๆ ของระบบจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในถังนี้ภายถังในเติมอากาศจะติดตั้งเครื่องเติมอากาศ (Aerator) ไว้เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่น้ำเสีย
  2. ถังบำบัด MBR ทำหน้าที่เป็นถังแยกตะกอนจุลินทรีย์ออกจากน้ำที่บำบัดแล้วซึ่งส่งมาจากถังเติมอากาศ โดยน้ำจะซึมผ่านแผ่น Membrane และน้ำใสจะถูกรวบรวมออกทางท่อซึ่งทำงานภายใต้สูญญากาศ ตะกอนที่ไม่สามารถผ่านเยื่อ Membrane ได้จะแขวนลอยอยู่ภายในถัง MBR ซึ่งมีการเติมอากาศเพื่อกวนตะกอนตลอดเวลา
  3. ระบบสูบตะกอนย้อนกลับ ทำหน้าที่สูบตะกอนจุลินทรีย์ที่แยกออกจากน้ำส่วนใสแล้วกลับมายังถังเติมอากาศอีกครั้งทั้งนี้เพื่อควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ ในถังเติมอากาศให้เหมาะสม และเพียงพอต่อการทำลายสิ่งสกปรกในน้ำเสีย

ตารางเปรียบเทียบระบบ MBR กับ CAS

 

เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี จำกัด

 

ระบบบำบัดน้ำเสีย Activated sludge แบบ MBR

ข้อมุลการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี จำกัด เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี จำกัด

ภายนอกถังบำบัด รองรับน้ำเสียได้ 6 ลบ.ม./วัน

ด้านบนถังบำบัด รองรับ COD 200-1200 mg/l

 

น้ำก่อนและหลังการบำบัดด้วยระบบ MBR

 

ภายในถังใบที่ 1 (ถังเติมอากาศ)

เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี จำกัด เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี จำกัด
เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี จำกัด  

ภายในถังใบที่ 2 ( ถัง MBR )

เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี จำกัด เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี จำกัด
เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี จำกัด  

 
จป
สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com