dot


ข่าวประชาสัมพันธ์จาก JSP Pharma
วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
Bird Nest by JSP Pharma
บริษัท พรีม่า ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


FDAnews

ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. โดยตรง เพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการทางด้านอาหารและยา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและยา โดย บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นห่วงสุขภาพของผู้บริโภคทุกท่าน จึงได้เผยแพร่ข่าวสาร อย. เพื่อให้ผู้บริโภคได้เท่าทันและเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ ไม่โดนหลอกลวง เช่น อาหารเสริม เครื่องสำอาง ยาแผนปัจจุบัน สมุนไพร เป็นต้น โดยเฉพาะ อาหารเสริม ปัจจุบันอาหารเสริม มีมากมายหลายยี่ห้อ บางชนิดก็โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง บางชนิดก็มีโทษแก่ร่างกาย ไม่ได้มีคุณภาพที่ อย. ได้กำหนด ขอให้ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้เผยแพร่ได้ทำให้ผุ้บริโภคเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพอย.จับปรับเรียบผู้กระทําผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงอย.จับปรับเรียบผู้กระทําผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง

อย. เผยช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ที่ผ่านมา สั่งระงับ เปรียบเทียบปรับโฆษณาผิดกฎหมายจํานวนมาก ทั้งการโฆษณา ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ทางสื่อต่าง ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต และโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สกัดกั้นโฆษณาที่ผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค หากพบเบาะแสการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง หรือพบเห็น ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผิดกฎหมาย ขอให้แจ้งที่ อย. หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อดําเนินคดีให้หลาบจํา

อย.ปรับลดราคายาสําหรบผู้ป่วยมะเร็งยาสมาธิสั้นและยานอนหลับอย.ปรับลดราคายาสําหรบผู้ป่วยมะเร็งยาสมาธิสั้นและยานอนหลับ

นาย แพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์)ที่ส่งเสริมให้มีการใช้ ยาสามัญ (Generic drug) ในประเทศเพิ่มมากขึ้นนั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ให้ความสําคัญและถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการให้เกิดผลเป็น รูปธรรม โดยในส่วนของวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ต้องนําเข้าจากต่างประเทศเป็นหลักนั้น

อย.โต้เชื้อไวรัสเอชไอวีในผลไม้กระป๋องไทยอย.โต้เชื้อไวรัสเอชไอวีในผลไม้กระป๋องไทย

อย. ตอบโต้ข่าวลือ ผลไม้กระป๋องไทย ในบรูไนปนเปื้อน เชื้อไวรัสเอชไอวี เร่งสถานทูตไทยในกรุงบันดาห์เสรีเบกาวัน ตรวจสอบหาตัวการปล่อยข่าวดิสเครดิตไทย นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เผยมีข่าวลือเรื่อง ผลไม้กระป๋องไทย ที่ส่งไปขายในประเทศบรูไน พบปนเปื้อนเชื้อไวรัสเอชไอวี โดยสื่อท้องถิ่นของบรูไน ได้นำเสนอข่าวดังกล่าว แต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า มีการพบเชื้อดังกล่าวในผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องของไทย

อย. บุกจับโรงงานผลิตและขายยาแผนโบราณปลอมอย. บุกจับโรงงานผลิตและขายยาแผนโบราณปลอม

อย. ลุย ร่วมกับ ตํารวจ บก. ปคบ. เดินหน้ากวาดล้างแหล่ง ผลิตยาแผนโบราณ ปลอม ลักลอบใส่ ยาสเตียรอยด์ หลังพบในพื้นที่ภาคอีสานมีแหล่ง ขายยา ที่อ้างเป็นยาแผนโบราณ โดยลักลอบใส่ยาสเตียรอยด์ให้แก่เกษตรกรและประชาชนในชนบท

อย.แนะวิธีเลือกซื้อและล้างผักผลไม้ ช่วงเทศกาลกินเจอย.แนะวิธีเลือกซื้อและล้างผักผลไม้ ช่วงเทศกาลกินเจ

อย. แนะนําวิธีการเลือกซื้อและล้างผักผลไม้ให้ปราศจากสารพิษตกค้างจากสารฆ่าแมลง ในช่วงเทศกาลกินเจ เพราะหากผู้บริโภคได้รับสารฆ่าแมลงเข้าไปในร่างกายเป็นเวลานาน จะทําให้การทํางานของระบบอวัยวะภายในร่างกายผิดปกติ อาจถึงขั้นเป็นมะเร็งได้

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com