dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


FDAnews

ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. โดยตรง เพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการทางด้านอาหารและยา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและยา โดย บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นห่วงสุขภาพของผู้บริโภคทุกท่าน จึงได้เผยแพร่ข่าวสาร อย. เพื่อให้ผู้บริโภคได้เท่าทันและเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ ไม่โดนหลอกลวง เช่น อาหารเสริม เครื่องสำอาง ยาแผนปัจจุบัน สมุนไพร เป็นต้น โดยเฉพาะ อาหารเสริม ปัจจุบันอาหารเสริม มีมากมายหลายยี่ห้อ บางชนิดก็โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง บางชนิดก็มีโทษแก่ร่างกาย ไม่ได้มีคุณภาพที่ อย. ได้กำหนด ขอให้ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้เผยแพร่ได้ทำให้ผุ้บริโภคเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพอย. เผยชื่อยาสมุนไพรอันตรายไม่มีเลขทะเบียนตํารับยาอย. เผยชื่อยาสมุนไพรอันตรายไม่มีเลขทะเบียนตํารับยา

อย. เผยรายชื่อ ยาสมุนไพร อันตราย ไม่ได้ขึ้น ทะเบียนตํารับยา ซ้ําฉลากยังแสดงข้อความอวดอ้างสรรพคุณ รักษาได้สารพัดโรค เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ หรือซื้อมาใช้โดยเด็ดขาด อาจได้รับอันตรายจากการปนเปื้อน

อย.แนะวิธีเลีอกซื้อนมพร้อมดื่มป้องกันปัญหานมเน่าเสียอย.แนะวิธีเลีอกซื้อนมพร้อมดื่มป้องกันปัญหานมเน่าเสีย

อย.แนะผู้บริโภคถึงวิธีการ เลือกซื้อนม พร้อมดื่ม และการเก็บนมให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ป้องกันปัญหา นมเสีย ก่อนการบริโภค เน้นย้ําตรวจสอบฉลาก สังเกตวัน-เดือน-ปีที่ผลิต หรือวันหมดอายุ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต เลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย อย. เพื่อความปลอดภัยต่อการบริโภค

บุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ ย่านสายไหมอย.บุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ย่านสายไหม

สธ. จับมือ ปคบ. ทลายแหล่ง ผลิตยา เถื่อนรายใหญ่ ย่านสายไหม เผย ขณะเข้าตรวจสอบพบคนงานกำลัง ผลิตยา ผิดกฎหมายอยู่ ผลการตรวจสอบพบทั้งผลิตภัณฑ์ยาคนและยาสัตว์ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
ตำรับยามากกว่า 20 ชนิด

อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปีอย.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปี

อย.เตือน อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อ อย. จัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปี หรือขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ หากได้รับการติดต่อขอสปอนเซอร์ ขอให้พิจารณาให้ดี หรือสอบถาม อย. ก่อนตัดสินใจ มิฉะนั้นอาจถูกหลอกได้ ย้ํา! ที่ผ่านมา อย. ไม่เคยมีนโยบายหรือมอบให้หนังสือพิมพ์ฉบับไหนจัดทําหนังสือครบรอบป

อย.ร่วมสักขีพยานเผาทําลายผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัทดูเม็กซ์อย.ร่วมสักขีพยานเผาทําลายผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัทดูเม็กซ์

อย.เผยร่วมเป็นสักขีพยานเผาทําลายผลิตภัณฑ์นมของ ดูเม็กซ์ จํานวน 5 รุ่นที่ถูกเรียกคืน แม้ผลตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่พบเชื้อแบคทีเรีย คลอสตริเดียม โบทูลินั่มและสารพิษจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค แต่บริษัท ดูเม็กซ์ ยินดีทําลายผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นที่ถูกเรียกคืน จํานวนทั้งสิ้น 524 ตัน

[Go to top]Copyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : [email protected]