dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


FDAnews

ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. โดยตรง เพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการทางด้านอาหารและยา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและยา โดย บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นห่วงสุขภาพของผู้บริโภคทุกท่าน จึงได้เผยแพร่ข่าวสาร อย. เพื่อให้ผู้บริโภคได้เท่าทันและเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ ไม่โดนหลอกลวง เช่น อาหารเสริม เครื่องสำอาง ยาแผนปัจจุบัน สมุนไพร เป็นต้น โดยเฉพาะ อาหารเสริม ปัจจุบันอาหารเสริม มีมากมายหลายยี่ห้อ บางชนิดก็โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง บางชนิดก็มีโทษแก่ร่างกาย ไม่ได้มีคุณภาพที่ อย. ได้กำหนด ขอให้ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้เผยแพร่ได้ทำให้ผุ้บริโภคเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพอย.ทลายแหล่งผลิตและแหล่งขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย.ทลายแหล่งผลิตและแหล่งขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

อย. และ สสจ.พิษณุโลก ผนึกกำลังบุกทลายแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Miracle Slim Plus โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณ ลดน้ำหนัก ทางโชเชียลมีเดียและเว็บไซต์ต่าง ๆ ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบเลขสารบบอาหาร เจ้าหน้าที่จึงยึดและอายัดของกลางและดำเนินคดีผู้กระทำผิด

อย. จ่อเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหารเมทานอลเกินปริมาณอย. จ่อเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหารเมทานอลเกินปริมาณ

 เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 57 ที่ผ่านมา ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ อย. เตรียมเผา แอลกอฮอล์อุ่นอาหาร 2,266 กิโลกรัม และแอลกอฮอล์แข็ง-เจล 1,586 ลิตร รวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท ตรวจพบเมทานอล 86.7% จากที่กำหนดให้มีได้ไม่เกิน 1% เข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ใน ครอบครอง หากฝ่าฝืนมีโทษหนัก

อย.บุกจับอาหารเสริมต่างประเทศยี่ห้อ FUCOอย.บุกจับอาหารเสริมต่างประเทศยี่ห้อ FUCO

 อย.เดินหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค จับมือ บก.ปคบ. บุกจับผลิตภัณฑ์อาหารปลอมกับทลายแหล่งลักลอบจำหน่าย อาหารเสริม นำเข้าจากต่างประเทศ ยี่ห้อ FUCO ย่านประชาอุทิศ 44 ที่โฆษณาอวดสรรพคุณเกินจริงผิดกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์

อย.เพิ่มกฏร้านขายยาไม่มีเภสัชกรร้องเรียนได้

อย. ออกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 กําหนดให้ ร้านขายยา ทุกร้านต้องผ่านหลักวิธีปฏิบัติที่ดีทาง เภสัชกรรม (Good Pharmacy Practice: GPP) จึงจะต่ออายุใบอนุญาตยาได้ แต่ให้เวลา ร้านขายยา ที่เปิดมาก่อนกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ ปรับปรุงอย่างเป็นขั้นตอนภายในระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 8 ปี เพื่อให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ตอบสนองสิทธิของผู้ใช้ยามากขึ้น

อย. เตือนแคปซลผงบุกอันตรายพบเป็นยาปลอมอย. เตือนแคปซลผงบุกอันตรายพบเป็นยาปลอม

 อย. เตือน ผลิตภัณฑ์แคปซูลผงบุก อันตราย หลังพบหญิงสาวได้รับอันตรายจากการแพ้ยาอย่างรุนแรง ส่งตรวจวิเคราะห์พบ มีส่วนผสมของ ยาไซบูทรามีน จัดเป็น ยาปลอม ใช้เลขทะเบียนยาที่ถูกยกเลิกแล้ว ระวัง หากซื้อมาบริโภคอาจได้รับอันตรายถึงชีวิต อย. ยันได้ยกเลิกทะเบียนตํารับยาทุกตํารับที่มีส่วนประกอบ ยาไซบูทรามีน แล้วตั้งแต่ปี 2553 พร้อมแนะผู้บริโภค ควรลดน้ําหนักโดยการควบคุมอาหาร ออกกําลังกายสม่ําเสมอ

[Go to top]Copyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : [email protected]