dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


FDAnews

ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. โดยตรง เพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการทางด้านอาหารและยา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและยา โดย บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นห่วงสุขภาพของผู้บริโภคทุกท่าน จึงได้เผยแพร่ข่าวสาร อย. เพื่อให้ผู้บริโภคได้เท่าทันและเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ ไม่โดนหลอกลวง เช่น อาหารเสริม เครื่องสำอาง ยาแผนปัจจุบัน สมุนไพร เป็นต้น โดยเฉพาะ อาหารเสริม ปัจจุบันอาหารเสริม มีมากมายหลายยี่ห้อ บางชนิดก็โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง บางชนิดก็มีโทษแก่ร่างกาย ไม่ได้มีคุณภาพที่ อย. ได้กำหนด ขอให้ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้เผยแพร่ได้ทำให้ผุ้บริโภคเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพ ระวังโฆษณาขายยาสมุนไพรจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังโม้เกินจริง ระวังโฆษณาขายยาสมุนไพรจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังโม้เกินจริง

 อย. สั่งระงับโฆษณาทุกสื่อ เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ อย. เฉียบ สั่งระงับโฆษณาขายยาจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังทางเคเบิลทีวีทุกช่อง รวมทั้งที่โฆษณาผ่านทางแผ่นปลิวนิตยสารและหนังสือพิมพ์ หลังพบโฆษณาโอ้อวดเกินจริงว่าสามารถรักษาโรคได้สารพัด บำรุงตับ ไต เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศท่านชาย 

อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต”อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต” พบสารไฟโตเอสโตรเจน!

 อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต”พบสารไฟโตเอสโตรเจน! ที่พบได้ในอาหารทั่วไป อย.เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต” ที่อวดอ้างสรรพคุณเพิ่มขนาดทรวงอกให้ใหญ่ขึ้น ซึ่ง อย.ได้เก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์ ขณะนี้ ปรากฏผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จำนวน 8 รายการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

อย. เตือน อย่าซื้อยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดรับประทานอย. เตือน อย่าซื้อยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดมารักษาสิว

อย. เตือน อย่าซื้อยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดรับประทาน มารักษาสิวเองอาจได้รับอันตรายโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ หลังพบปัญหาการใช้ยากลุ่มวิตามินเออย่างไม่ถูกต้องในสาวรุ่นเพื่อรักษาสิว อย. เตือนผู้บริโภคอย่าซื้อยากลุ่มดังกล่าวมาใช้เอง ยานี้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการซึมเศร้า

[Go to top]Copyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : [email protected]