dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต” พบสารไฟโตเอสโตรเจน!

อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต”พบสารไฟโตเอสโตรเจน! ที่พบได้ในอาหารทั่วไป อย.เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต” ที่อวดอ้างสรรพคุณเพิ่มขนาดทรวงอกให้ใหญ่ขึ้น ซึ่ง อย.ได้เก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์ ขณะนี้ ปรากฏผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จำนวน 8 รายการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบสารไฟโตเอสโตรเจน ซึ่งเป็นสารที่พบในพืชตระกูลถั่ว และพบได้ในอาหารทั่วไปโดยไม่มีสรรพคุณในการเพิ่มขนาดทรวงอกให้ใหญ่ขึ้นได้ นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศปป.) ของ อย. ร่วมกับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ได้เข้าตรวจสอบร้าน MISS WWW.PANGHOM.COM และร้าน MY GIRL JAPAN ภายในห้างยูเนี่ยน มอลล์ ลาดพร้าวซอย 1 ซึ่งลักลอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย ไม่มีฉลากภาษาไทย โดยมักอวดอ้างว่าทำให้หน้าอกมีขนาดใหญ่ขึ้น เจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางไว้ได้จำนวนหนึ่งนั้น ซึ่งทาง อย. ได้ประสานไปยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฯตรวจวิเคราะห์ส่วนผสมต่อไป โดยจากรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฯดังกล่าวจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์ PUERARIA , 2.ผลิตภัณฑ์ชื่อ F cup cookie , 3.ผลิตภัณฑ์ชื่อ New F up supple 4.ผลิตภัณฑ์ระบุชื่อ DHC ซองสีขาว-ชมพู 5.ผลิตภัณฑ์ชื่อ DIET ซองสีเหลือง , 6.ผลิตภัณฑ์ชื่อ DIET ซองสีชมพู , 7.ผลิตภัณฑ์ระบุชื่อ DHC ซองสีขาว-ส้ม , 8.ผลิตภัณฑ์ระบุชื่อ DHC ซองสีขาว-เขียว พบว่าผลิตภัณฑ์รายการที่ 1 - 4 มีส่วนประกอบของ สารไฟโตเอสโตรเจน (Phytoestrogen) ได้แก่ สาร Daidzein , สาร Genistein และสาร Puerarin ซึ่งเป็นสารที่พบ ได้ในพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเหลือง ทั้งนี้ พบได้ในอาหารทั่วไปและคุณสมบัติของสารดังกล่าวไม่มีผลในการเพิ่มขนาดหน้าอกให้ใหญ่ขึ้นได้ ส่วนในเรื่องของคดี อย.ได้ดำเนินคดีกับร้านค้าทั้ง 2 ร้านในข้อหาจำหน่ายอาหารที่มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้องคือ การไม่แสดงฉลากภาษาไทย มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท เลขาธิการฯ (อย.) กล่าวในตอนท้ายว่า ขอย้ำเตือนผู้บริโภค โดยเฉพาะวัยรุ่น อย่าได้ซื้อลูกอมที่มีการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณในทางยา เช่น เพิ่มขนาดทรวงอก โดยมีการโฆษณาทางสื่อต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หรือตามร้านค้ามาบริโภคเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยของร่างกาย ทั้งนี้ หากผู้บริโภคพบเห็นแหล่งผลิต หรือจำหน่ายหรือพบเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์ลูกอมหรือคุกกี้ดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆที่โฆษณาหลอกลวงและโอ้อวดเกินจริง มีฉลากผลิตภัณฑ์ไม่ชัดเจน ไม่มีภาษาไทย และคาดว่าจะผิดกฎหมาย โปรดแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. โทร. 1556 หรืออีเมล์ : [email protected] หรือส่งจดหมายไปที่ ตู้ ปณ.52 ปณฝ.กระทรวง-สาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือไปด้วยตัวเองที่ ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย. ได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค วันที่ 19 เมษายน 2553 ข่าวแจก 44 / ปีงบประมาณ 2553

http://www.fda.moph.go.th/www_fda/data_center/ifm_mod/nw/ข่าวผลตรวจลูกอมนมโต.pdf

 

 
FDAnews

ความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทย
อย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุ
จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น
อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง
อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV
อย บุกจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่โคราช
หลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
อย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอม
อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอล
อย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
อย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่
อย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร
อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักผลไม้เทศกาลกินเจ
อย.แจงยังไม่มีการขึ้นทะเบียนขอใช้เฟรซเซลล์
เครื่องสําอางรักษาสิวฝ้าหน้าใสทางเฟซบุ๊คอันตราย
อย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองในหน้าฝน
วิธีการเช็ค อย. ตรวจสอบเลขที่ อย.
อย. เผย 54 รายการ อาหารเสริมผิดกฏหมาย
หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสําอาง
อย.ทลายแหล่งผลิตและแหล่งขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อย. จ่อเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหารเมทานอลเกินปริมาณ
อย.บุกจับอาหารเสริมต่างประเทศยี่ห้อ FUCO
อย.เพิ่มกฏร้านขายยาไม่มีเภสัชกรร้องเรียนได้
อย. เตือนแคปซลผงบุกอันตรายพบเป็นยาปลอม
อย.เตือนระวังการบริโภคน้ำแข็งและไอศกรีมเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
อย.รณรงค์อยากสวยอย่าเสี่ยงต้านโฆษณาเกินจริง
อย.ระวังยาแผนโบราณปนเปื้อนยาสเตียรอยด์
อย.เตือนระวังยาทาให้ผิวขาวอันตราย-ขาลาย
อย.แนะอ่านฉลากหวานมันเค็มก่อนซื้อ
อย. เผยชื่อยาสมุนไพรอันตรายไม่มีเลขทะเบียนตํารับยา
อย.แนะวิธีเลีอกซื้อนมพร้อมดื่มป้องกันปัญหานมเน่าเสีย
อย.บุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ย่านสายไหม
อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปี
อย.ร่วมสักขีพยานเผาทําลายผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัทดูเม็กซ์
อย.ลงดาบบริษัทนำเข้ายาโฆษณาอาหารผิดกฎหมาย บริษัทขห้างดังโดนเพียบ
อย.เตือนภัยยาชุดลดอ้วนสูตรค็อกเทลอันตรายถึงชีวิต
ตรวจฉลากอาหารสำเร็จรูปผิดกฎมากในร้านสะดวกซื้อ
อย.จับมือตํารวจทลายแหลงขายส่งขนมนําเข้าจากต่างประเทศ
อย.เตือนผู้ประกอบการวัตถุอันตรายขออนุญาตให้ถูกต้อง
อย.จับปรับเรียบผู้กระทําผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง
อย.ปรับลดราคายาสําหรบผู้ป่วยมะเร็งยาสมาธิสั้นและยานอนหลับ
อย.โต้เชื้อไวรัสเอชไอวีในผลไม้กระป๋องไทย
อย. บุกจับโรงงานผลิตและขายยาแผนโบราณปลอม
อย.แนะวิธีเลือกซื้อและล้างผักผลไม้ ช่วงเทศกาลกินเจ
อย.สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภค 100 เครื่องทั่วประเทศ
อย.ร่วมสกัดกั้นสินค้าโฆษณาผิดกฎหมาย
อย. เผยไม่พบการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นรุ่นที่มีปัญหาจากประเทศนิวซีแลนด์
อย.จับยาอันตราย อาหารเสริม กินแล้วแพ้ ติดเชื้อในกระแสเลือด
อย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงคารมโฆษณากาแฟอ้างลดอ้วนได้
ระวังโฆษณาขายยาสมุนไพรจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังโม้เกินจริง
อย. เตือน อย่าซื้อยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดมารักษาสิวCopyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : [email protected]