dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


อย. เตือน อย่าซื้อยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดมารักษาสิว

 อย. เตือน อย่าซื้อยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดรับประทาน มารักษาสิวเองอาจได้รับอันตรายโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ หลังพบปัญหาการใช้ยากลุ่มวิตามินเออย่างไม่ถูกต้องในสาวรุ่นเพื่อรักษาสิว อย. เตือนผู้บริโภคอย่าซื้อยากลุ่มดังกล่าวมาใช้เอง ยานี้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการซึมเศร้า จิตผิดปกติ และอาจพยายามฆ่าตัวตายโดยเฉพาะหญิงมีครรภ์ที่ใช้ยานี้อาจทำให้เด็กในครรภ์พิการได้ เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ ย้ำ ยานี้เป็นยาควบคุมพิเศษต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น ภญ.วีรวรรณ แตงแก้ว รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ปัจจุบันพบปัญหาการใช้ยากรดวิตามินเออย่างไม่ถูกต้องในหญิงวัยเจริญพันธุ์ เช่น ใช้เพื่อรักษาสิวโดยรับยาจากคลินิกเพื่อ ความงามที่คนสั่งยาไม่ใช่แพทย์ ทั้งนี้ ผู้ใช้ยาอาจตั้งครรภ์ เนื่องจากไม่ได้รับคำแนะนำให้คุมกำเนิดอย่างเคร่งครัดทำให้อาจเกิดปัญหาการพิการแต่กำเนิดได้ ยากลุ่มกรดวิตามินเอ มีชื่อสามัญทางยาคือ Isotretinoin (ไอโสเตรติ-โนอิน) หรือ Retinoie acid (เรติโนอิก แอซิด) มีชื่อทางการค้า เช่น Roaccutane (โรแอคคิวเทน), Acnotin (แอค-โนทิน), Sotret (โสเตรส), Isotane (ไอโสเทน) เป็นต้น ซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาโรคสิวหัวช้าง, สิวที่ดื้อต่อยาปฎิชีวนะ,สิวอักเสบเรื้อรังที่ทำให้จมูกผิดรูปร่าง และสิวที่ทำให้เกิดแผลเป็นมากๆ และสิวในผู้ป่วยที่มีอาการวิตกกังวลเกินเหตุ โดยยากลุ่มนี้จัดเป็นยาควบคุมพิเศษที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น สำหรับการซื้อยาดังกล่าวจากร้านขายยาจะต้องมีใบสั่งแพทย์มาซื้อ และขายได้เฉพาะในร้านขายยาที่มีเภสัชกรคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และมีใบอนุญาตขายยา อีกทั้งควรใช้ในกรณีจำเป็นรองเลขาธิการ อย. ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ยากลุ่มกรดวิตามินเอนี้จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ก็เพราะเป็นยาที่มีผลข้างเคียงสูง โดยยารักษาสิวตัวนี้ทำให้เด็กในครรภ์พิการได้ เช่น โรคปากแหว่ง เพดานโหว่ ดังนั้น ผู้ที่ได้รับยาจึงต้องคุมกำเนิดก่อนกินยาอย่างน้อย 3 เดือน และคุมกำเนิดตลอดระยะเวลาที่ใช้ยาตัวนี้ในการรักษา และต้องหยุดยาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน - 1 ปี ถึงจะตั้งครรภ์ได้เพื่อความปลอดภัย และต้องไม่บริจาคเลือดระหว่างกินยา นอกจากนี้ ยากลุ่มนี้ยังมีผลข้างเคียงอื่นๆ เช่น ทำให้ริมฝีปากแห้ง ตาแห้ง บางคนอาจมีเลือดกำเดาไหล ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับ โรคไต ผู้ที่มีภาวะวิตามินเอสูงเกินหรือผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดสูง ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยผู้บริโภคจึงต้องระมัดระวังไม่ใช้ยานี้โดยไม่จำเป็น และไม่ควรซื้อยามาบริโภคเองโดยไม่ได้อยู่ในการดูแลของแพทย์เด็ดขาด“ที่ผ่านมาคนไทยยังมองว่าสิวเป็นแค่เรื่องความสวยงาม เมื่อมีปัญหาจึงมักซื้อยาใช้เอง หรือปรึกษาช่างเสริมสวย แต่แท้ที่จริงแล้วแพทย์ทั่วโลกจัดให้สิวเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ผิวหนัง อย่างไรก็ตาม สิวไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาทุกกรณี แต่อย่างไรก็ดี เมื่อเป็นสิวควรไปปรึกษาแพทย์ผิวหนัง เพื่อรับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง” รองเลขาธิการ ฯ อย. กล่าวในที่สุด กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค วันที่ 21 ธันวาคม 2552 ข่าวแจก 22 /ปีงบประมาณ 2553

ข้อมูลเพิ่มเติม Fact Sheet

เรื่อง กรดวิตามินเอ รักษาสิวได้ แต่ต้องระวัง

http://www.oryor.com/oryor/admin/module/fda_fact_sheet/file/f_122_1262660240.pdf

http://www.fda.moph.go.th/www_fda/data_center/ifm_mod/nw/542527976_ข่าวกลุ่มยากรดวิตามินเอ.pdf

 
FDAnews

ความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทย
อย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุ
จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น
อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง
อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV
อย บุกจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่โคราช
หลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
อย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอม
อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอล
อย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
อย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่
อย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร
อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักผลไม้เทศกาลกินเจ
อย.แจงยังไม่มีการขึ้นทะเบียนขอใช้เฟรซเซลล์
เครื่องสําอางรักษาสิวฝ้าหน้าใสทางเฟซบุ๊คอันตราย
อย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองในหน้าฝน
วิธีการเช็ค อย. ตรวจสอบเลขที่ อย.
อย. เผย 54 รายการ อาหารเสริมผิดกฏหมาย
หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสําอาง
อย.ทลายแหล่งผลิตและแหล่งขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อย. จ่อเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหารเมทานอลเกินปริมาณ
อย.บุกจับอาหารเสริมต่างประเทศยี่ห้อ FUCO
อย.เพิ่มกฏร้านขายยาไม่มีเภสัชกรร้องเรียนได้
อย. เตือนแคปซลผงบุกอันตรายพบเป็นยาปลอม
อย.เตือนระวังการบริโภคน้ำแข็งและไอศกรีมเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
อย.รณรงค์อยากสวยอย่าเสี่ยงต้านโฆษณาเกินจริง
อย.ระวังยาแผนโบราณปนเปื้อนยาสเตียรอยด์
อย.เตือนระวังยาทาให้ผิวขาวอันตราย-ขาลาย
อย.แนะอ่านฉลากหวานมันเค็มก่อนซื้อ
อย. เผยชื่อยาสมุนไพรอันตรายไม่มีเลขทะเบียนตํารับยา
อย.แนะวิธีเลีอกซื้อนมพร้อมดื่มป้องกันปัญหานมเน่าเสีย
อย.บุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ย่านสายไหม
อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปี
อย.ร่วมสักขีพยานเผาทําลายผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัทดูเม็กซ์
อย.ลงดาบบริษัทนำเข้ายาโฆษณาอาหารผิดกฎหมาย บริษัทขห้างดังโดนเพียบ
อย.เตือนภัยยาชุดลดอ้วนสูตรค็อกเทลอันตรายถึงชีวิต
ตรวจฉลากอาหารสำเร็จรูปผิดกฎมากในร้านสะดวกซื้อ
อย.จับมือตํารวจทลายแหลงขายส่งขนมนําเข้าจากต่างประเทศ
อย.เตือนผู้ประกอบการวัตถุอันตรายขออนุญาตให้ถูกต้อง
อย.จับปรับเรียบผู้กระทําผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง
อย.ปรับลดราคายาสําหรบผู้ป่วยมะเร็งยาสมาธิสั้นและยานอนหลับ
อย.โต้เชื้อไวรัสเอชไอวีในผลไม้กระป๋องไทย
อย. บุกจับโรงงานผลิตและขายยาแผนโบราณปลอม
อย.แนะวิธีเลือกซื้อและล้างผักผลไม้ ช่วงเทศกาลกินเจ
อย.สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภค 100 เครื่องทั่วประเทศ
อย.ร่วมสกัดกั้นสินค้าโฆษณาผิดกฎหมาย
อย. เผยไม่พบการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นรุ่นที่มีปัญหาจากประเทศนิวซีแลนด์
อย.จับยาอันตราย อาหารเสริม กินแล้วแพ้ ติดเชื้อในกระแสเลือด
อย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงคารมโฆษณากาแฟอ้างลดอ้วนได้
ระวังโฆษณาขายยาสมุนไพรจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังโม้เกินจริง
อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต” พบสารไฟโตเอสโตรเจน!Copyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : [email protected]