dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


อย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่

 

กรณีข้อกังวลประเด็นต่าง ๆ ต่อ ร่าง พระราชบัญญัติยา ฉบับใหม่ อย. เผยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรให้อย. ทราบ พร้อมตั้งคณะทํางานพิจารณาในรายละเอียดของข้อกฎหมาย เพื่อให้ได้กฎหมายที่มีความสมบูรณ์เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสากล ย้ํา อย. ยืนหยัดให้ความคุ้มครองผู้บริโภคในการใช้ยาอย่างเข้มข้น

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ตามที่มีข้อกังวลต่อร่าง พระราชบัญญัติยา ฉบับใหม่ ที่จะใช้แทน พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเสนอกลับมาจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยที่ยังมีหลายภาคส่วนมีข้อคิดเห็นแตกต่างกัน ในรายละเอียดของร่าง พระราชบัญญัติยา ดังกล่าว โดยเฉพาะส่วนของวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น เภสัชสาธารณสุขจังหวัด เภสัชกรโรงพยาบาล ภาคการศึกษาเภสัชศาสตร์และสภาเภสัชกรรม เป็นต้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอชี้แจงว่า อย. ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยในวันที่ 9 ต.ค. 57 ได้เชิญนายกสภาเภสัชกรรม พร้อมผู้แทนจากส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และขอให้เสนอความเห็นเข้ามาเป็นลายลักษณ์อักษร

นอกจากนั้น การประชุมในวันนี้ชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัดได้มาร่วมยื่นรายชื่อเภสัชกรที่คัดค้านร่าง พระราชบัญญัติยา พร้อมมีแถลงการณ์คัดค้านร่าง พระราชบัญญัติยา ฉบับที่ตรวจพิจารณาแล้วเสร็จจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมได้เห็นพ้องว่ามีบางประเด็นที่ยังมีความเห็นแตกต่างกัน จึงให้มีการตั้งคณะทํางาน เพื่อพิจารณารายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกันให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์และจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ต่อไป ก่อนจะสรุปหาข้อยุติเสนอกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา
 
นพ.บุญชัย เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ขอให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในการดําเนินงานของ อย. ที่มีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยา และมิให้เกิดความเสียหายต่อระบบยาของประเทศไทย พร้อมยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมยา รองรับการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนด้วย
 
ที่มา : สำนักคณะกรรมการอาหารและยาFDAnews

ความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทย
อย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุ
จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น
อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง
อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV
อย บุกจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่โคราช
หลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
อย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอม
อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอล
อย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
อย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร
อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักผลไม้เทศกาลกินเจ
อย.แจงยังไม่มีการขึ้นทะเบียนขอใช้เฟรซเซลล์
เครื่องสําอางรักษาสิวฝ้าหน้าใสทางเฟซบุ๊คอันตราย
อย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองในหน้าฝน
วิธีการเช็ค อย. ตรวจสอบเลขที่ อย.
อย. เผย 54 รายการ อาหารเสริมผิดกฏหมาย
หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสําอาง
อย.ทลายแหล่งผลิตและแหล่งขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อย. จ่อเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหารเมทานอลเกินปริมาณ
อย.บุกจับอาหารเสริมต่างประเทศยี่ห้อ FUCO
อย.เพิ่มกฏร้านขายยาไม่มีเภสัชกรร้องเรียนได้
อย. เตือนแคปซลผงบุกอันตรายพบเป็นยาปลอม
อย.เตือนระวังการบริโภคน้ำแข็งและไอศกรีมเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
อย.รณรงค์อยากสวยอย่าเสี่ยงต้านโฆษณาเกินจริง
อย.ระวังยาแผนโบราณปนเปื้อนยาสเตียรอยด์
อย.เตือนระวังยาทาให้ผิวขาวอันตราย-ขาลาย
อย.แนะอ่านฉลากหวานมันเค็มก่อนซื้อ
อย. เผยชื่อยาสมุนไพรอันตรายไม่มีเลขทะเบียนตํารับยา
อย.แนะวิธีเลีอกซื้อนมพร้อมดื่มป้องกันปัญหานมเน่าเสีย
อย.บุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ย่านสายไหม
อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปี
อย.ร่วมสักขีพยานเผาทําลายผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัทดูเม็กซ์
อย.ลงดาบบริษัทนำเข้ายาโฆษณาอาหารผิดกฎหมาย บริษัทขห้างดังโดนเพียบ
อย.เตือนภัยยาชุดลดอ้วนสูตรค็อกเทลอันตรายถึงชีวิต
ตรวจฉลากอาหารสำเร็จรูปผิดกฎมากในร้านสะดวกซื้อ
อย.จับมือตํารวจทลายแหลงขายส่งขนมนําเข้าจากต่างประเทศ
อย.เตือนผู้ประกอบการวัตถุอันตรายขออนุญาตให้ถูกต้อง
อย.จับปรับเรียบผู้กระทําผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง
อย.ปรับลดราคายาสําหรบผู้ป่วยมะเร็งยาสมาธิสั้นและยานอนหลับ
อย.โต้เชื้อไวรัสเอชไอวีในผลไม้กระป๋องไทย
อย. บุกจับโรงงานผลิตและขายยาแผนโบราณปลอม
อย.แนะวิธีเลือกซื้อและล้างผักผลไม้ ช่วงเทศกาลกินเจ
อย.สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภค 100 เครื่องทั่วประเทศ
อย.ร่วมสกัดกั้นสินค้าโฆษณาผิดกฎหมาย
อย. เผยไม่พบการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นรุ่นที่มีปัญหาจากประเทศนิวซีแลนด์
อย.จับยาอันตราย อาหารเสริม กินแล้วแพ้ ติดเชื้อในกระแสเลือด
อย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงคารมโฆษณากาแฟอ้างลดอ้วนได้
ระวังโฆษณาขายยาสมุนไพรจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังโม้เกินจริง
อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต” พบสารไฟโตเอสโตรเจน!
อย. เตือน อย่าซื้อยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดมารักษาสิวCopyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : business.evp@jsppharma.co