dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


อย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักผลไม้เทศกาลกินเจ

 

นพ. บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีโดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีน และคนไทยทั่ว ๆ ไป จะหันมาถือศีลไม่บริโภคเนื้อสัตว์และไม่ปรุงอาหารด้วย ผัก สุก 5 ชนิด ได้แก่ กระเทียม หัวหอม หลักเกียว กุยช่าย ใบยาสูบ งดเว้นน้ํานมสด นมข้นแต่จะหันมาบริโภคอาหารประเภท ผักผลไม้  แทนของสดคาว ในปีนี้ เทศกาลกินเจ 2557 ตรงกับวันที่ 24 กันยายน – 2 ตุลาคม 2557 และ รอบที่สอง 24 ตุลาคม 2557 – 1 พฤศจิกายน เนื่องจากว่าในปี 2557 ปฏิทินจีนมีเดือน 9 สองครั้ง จึงทําให้ต้องกินเจถึง 2 ครั้ง ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานหลักที่กํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งก่อน และ หลังออก ผัก สู่ตลาด โดยเฉพาะผู้บริโภคต้องได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยและในช่วงเทศกาลสําคัญอย่าง เทศกาลกินเจ นี้เรื่องของความปลอดภัยของการรับประทาน ผักผลไม้ ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคควรให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากในปีที่ผ่านมามักพบปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชหรือสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลง อย.จึงขอแนะผู้บริโภคในเรื่องการเลือกซื้อ เลือกใช้ ผัก และ ผลไม้  ช่วง เทศกาลกินเจ การเลือกซื้อผักต้องเลือกในสภาพ สด ใหม่ สะอาด ไม่มีลักษณะแข็งหรือกรอบจนเกินไป ไม่มีกลิ่นฉุนแสบจมูก ไม่มีเชื้อรา ไม่มีสีผิดจากธรรมชาติไม่มีเศษดินหรือสิ่งสกปรกเกาะเป็นคราบติดอยู่และที่สําคัญต้องไม่มีคราบสีขาวของสารฆ่าแมลงตกค้างอยู่ นอกจากนี้ควรเลือก ผัก ที่มีรูพรุนจากการเจาะของแมลง ซึ่งอาจแสดงว่าผักนี้ไม่ใช่สารฆ่าแมลง ส่วนการเลือกซื้อผลไม้นั้น ต้องดูที่ผิวสด ใหม่ ขั้วหรือก้านยังเขียวและแข็ง เปลือกไม่ช้ําหรือดํา ที่สําคัญหลังจากที่ซื้อ ผัก และ ผลไม้ นั้น ควรทําความสะอาดก่อนนําไปรับประทานหรือนําไปปรุงอาหาร เพื่อลดสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลง อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคควรให้ความสําคัญในการเลือกซื้อและล้าง ผักผลไม้ หากเลือกซื้อหรือล้าง ผักผลไม้ อย่างไม่ถูกวิธีสารพิษที่ตกค้างอยู่นั้นจะทําให้ระบบการทํางานของอวัยวะภายในร่างกายทํางานผิดปกติหรืออาจก่อให้เกิดโรคร้ายอย่างเช่น มะเร็ง เป็นต้น

เลขาธิการ ฯ อย. กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีมาตรการเฝ้าระวังสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเจ ณ สถานที่จําหน่าย เช่น ตลาด หรือ ห้างสรรพสินค้าเพื่อตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอจําเพาะของเนื้อสัตว์อย่างต่อเนื่อง และขอเตือนผู้บริโภคที่ผลิตหรือนําเข้าอาหารเจ เพื่อจําหน่าย หากพบการตรวจวิเคราะห์ทางดีเอ็นเอจําเพาะของเนื้อสัตว์จะเข้าข่ายเป็นอาหารที่มีฉลากเพื่อลวงให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าเป็นอาหารเจที่ไม่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ปนอยู่ด้วย เข้าข่ายเป็นอาหารปลอม มีโทษจําคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 10 ปีและปรับไม่เกินตั้งแต่ 5,000 – 100,000 บาท ตามมาตรา 59

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
FDAnews

ความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทย
อย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุ
จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น
อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง
อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV
อย บุกจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่โคราช
หลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
อย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอม
อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอล
อย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
อย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่
อย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร
อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย.แจงยังไม่มีการขึ้นทะเบียนขอใช้เฟรซเซลล์
เครื่องสําอางรักษาสิวฝ้าหน้าใสทางเฟซบุ๊คอันตราย
อย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองในหน้าฝน
วิธีการเช็ค อย. ตรวจสอบเลขที่ อย.
อย. เผย 54 รายการ อาหารเสริมผิดกฏหมาย
หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสําอาง
อย.ทลายแหล่งผลิตและแหล่งขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อย. จ่อเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหารเมทานอลเกินปริมาณ
อย.บุกจับอาหารเสริมต่างประเทศยี่ห้อ FUCO
อย.เพิ่มกฏร้านขายยาไม่มีเภสัชกรร้องเรียนได้
อย. เตือนแคปซลผงบุกอันตรายพบเป็นยาปลอม
อย.เตือนระวังการบริโภคน้ำแข็งและไอศกรีมเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
อย.รณรงค์อยากสวยอย่าเสี่ยงต้านโฆษณาเกินจริง
อย.ระวังยาแผนโบราณปนเปื้อนยาสเตียรอยด์
อย.เตือนระวังยาทาให้ผิวขาวอันตราย-ขาลาย
อย.แนะอ่านฉลากหวานมันเค็มก่อนซื้อ
อย. เผยชื่อยาสมุนไพรอันตรายไม่มีเลขทะเบียนตํารับยา
อย.แนะวิธีเลีอกซื้อนมพร้อมดื่มป้องกันปัญหานมเน่าเสีย
อย.บุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ย่านสายไหม
อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปี
อย.ร่วมสักขีพยานเผาทําลายผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัทดูเม็กซ์
อย.ลงดาบบริษัทนำเข้ายาโฆษณาอาหารผิดกฎหมาย บริษัทขห้างดังโดนเพียบ
อย.เตือนภัยยาชุดลดอ้วนสูตรค็อกเทลอันตรายถึงชีวิต
ตรวจฉลากอาหารสำเร็จรูปผิดกฎมากในร้านสะดวกซื้อ
อย.จับมือตํารวจทลายแหลงขายส่งขนมนําเข้าจากต่างประเทศ
อย.เตือนผู้ประกอบการวัตถุอันตรายขออนุญาตให้ถูกต้อง
อย.จับปรับเรียบผู้กระทําผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง
อย.ปรับลดราคายาสําหรบผู้ป่วยมะเร็งยาสมาธิสั้นและยานอนหลับ
อย.โต้เชื้อไวรัสเอชไอวีในผลไม้กระป๋องไทย
อย. บุกจับโรงงานผลิตและขายยาแผนโบราณปลอม
อย.แนะวิธีเลือกซื้อและล้างผักผลไม้ ช่วงเทศกาลกินเจ
อย.สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภค 100 เครื่องทั่วประเทศ
อย.ร่วมสกัดกั้นสินค้าโฆษณาผิดกฎหมาย
อย. เผยไม่พบการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นรุ่นที่มีปัญหาจากประเทศนิวซีแลนด์
อย.จับยาอันตราย อาหารเสริม กินแล้วแพ้ ติดเชื้อในกระแสเลือด
อย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงคารมโฆษณากาแฟอ้างลดอ้วนได้
ระวังโฆษณาขายยาสมุนไพรจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังโม้เกินจริง
อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต” พบสารไฟโตเอสโตรเจน!
อย. เตือน อย่าซื้อยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดมารักษาสิวCopyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : business.evp@jsppharma.co