dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


อย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอม

อย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอม

จากกรณีข้อร้องเรียนเรื่อง สาหร่าย ซึ่งเป็น สาหร่าย อบแห้งที่นําไปปรุงอาหาร อย.เผยเจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่สะเรียงได้ติดตามตรวจสอบอย่างเร่งด่วนแล้ว ขณะนี้ไม่พบการจําหน่าย สาหร่าย ยี่ห้อที่มีปัญหาในพื้นที่แต่อย่างใด แต่จะได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดถึงแหล่งต้นทางต่อไปพร้อมแนะวิธีการเลือกซื้อสาหร่ายให้ปลอดภัย ต้องมีฉลากภาษาไทยและชื่อที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นําเข้า รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า จากกรณีมีการร้องเรียนเรื่อง สาหร่าย ตราสากล ณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนว่าเมื่อนําไปประกอบอาหารแล้ว สาหร่าย มีความผิดปกติเหนียว คล้ายกับพลาสติกนั้น เบื้องต้นทางสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่สะเรียงได้ดําเนินการตรวจสอบ สาหร่าย ดังกล่าว โดยการนําตัวอย่างที่มีการร้องเรียนตรวจสอบโดยการส่องกล้องจุลทรรศน์ พบว่าสามารถเห็นเซลล์สาหร่ายได้อย่างชัดเจน และพบว่าฉลากไม่ถูกต้อง ไม่มีชื่อผู้ผลิต และสถานที่ผลิต และเมื่อตรวจสอบไปยังสถานที่จําหน่ายก็ไม่พบสินค้าแล้ว เนื่องจาก ผู้จําหน่ายทราบข่าวจึงได้ส่งคืนต้นทางที่รับมาจําหน่ายที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะได้มีการตรวจสอบต่อไปและเมื่อตรวจสอบร้านอื่น ๆ ในพื้นที่อําเภอแม่สะเรียงก็ไม่พบการจําหน่าย สาหร่าย ยี่ห้อดังกล่าวแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือจากร้านค้าให้ระมัดระวังการนําสินค้ามาจําหน่าย โดยขอให้ตรวจสอบฉลากทุกผลิตภัณฑ์รวมถึงบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพดีพร้อมกับแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกอําเภอตรวจสอบเฝ้าระวัง

หากพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยให้ดําเนินการอย่างเข้มงวด ในด้านของ อย. ได้มีการเฝ้าระวังโดยเก็บตัวอย่าง สาหร่าย อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพความปลอดภัยทุกปีโดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2557 ได้สุ่มเก็บตัวอย่างปีละ 50 ตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์หาโลหะหนัก ได้แก่ สารหนูตะกั่ว ปรอทผลตรวจสอบพบว่า มีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อย. ได้ตรวจสอบสถานที่จําหน่าย สาหร่าย ที่ตลาดห้วยขวางและเยาวราชไม่พบ สาหร่าย ที่เป็นข่าวแต่พบยี่ห้ออื่นฉลากแสดงภาษาจีน จึงได้เก็บตัวอย่าง สงวิเคราะห์ลักษณะของ สาหร่าย ว่ามีพลาสติกปลอมปนหรือไม่ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และตรวจหาโลหะหนักด้วยแล้ว รวมทั้งจะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อไปสําหรับข่าวเกี่ยวกับ สาหร่าย ปลอมปนถุงพลาสติกเคยปรากฏทางสื่อมาแล้วเมื่อปี 2552 ซึ่ง อย.ได้มีการตรวจสอบ สาหร่าย ดังกล่าวและไม่พบเป็น สาหร่าย ปลอมแต่อย่างใด

ที่มา : สำนักคณะกรรมการอาหารและยา

 FDAnews

ความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทย
อย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุ
จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น
อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง
อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV
อย บุกจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่โคราช
หลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอล
อย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
อย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่
อย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร
อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักผลไม้เทศกาลกินเจ
อย.แจงยังไม่มีการขึ้นทะเบียนขอใช้เฟรซเซลล์
เครื่องสําอางรักษาสิวฝ้าหน้าใสทางเฟซบุ๊คอันตราย
อย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองในหน้าฝน
วิธีการเช็ค อย. ตรวจสอบเลขที่ อย.
อย. เผย 54 รายการ อาหารเสริมผิดกฏหมาย
หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสําอาง
อย.ทลายแหล่งผลิตและแหล่งขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อย. จ่อเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหารเมทานอลเกินปริมาณ
อย.บุกจับอาหารเสริมต่างประเทศยี่ห้อ FUCO
อย.เพิ่มกฏร้านขายยาไม่มีเภสัชกรร้องเรียนได้
อย. เตือนแคปซลผงบุกอันตรายพบเป็นยาปลอม
อย.เตือนระวังการบริโภคน้ำแข็งและไอศกรีมเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
อย.รณรงค์อยากสวยอย่าเสี่ยงต้านโฆษณาเกินจริง
อย.ระวังยาแผนโบราณปนเปื้อนยาสเตียรอยด์
อย.เตือนระวังยาทาให้ผิวขาวอันตราย-ขาลาย
อย.แนะอ่านฉลากหวานมันเค็มก่อนซื้อ
อย. เผยชื่อยาสมุนไพรอันตรายไม่มีเลขทะเบียนตํารับยา
อย.แนะวิธีเลีอกซื้อนมพร้อมดื่มป้องกันปัญหานมเน่าเสีย
อย.บุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ย่านสายไหม
อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปี
อย.ร่วมสักขีพยานเผาทําลายผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัทดูเม็กซ์
อย.ลงดาบบริษัทนำเข้ายาโฆษณาอาหารผิดกฎหมาย บริษัทขห้างดังโดนเพียบ
อย.เตือนภัยยาชุดลดอ้วนสูตรค็อกเทลอันตรายถึงชีวิต
ตรวจฉลากอาหารสำเร็จรูปผิดกฎมากในร้านสะดวกซื้อ
อย.จับมือตํารวจทลายแหลงขายส่งขนมนําเข้าจากต่างประเทศ
อย.เตือนผู้ประกอบการวัตถุอันตรายขออนุญาตให้ถูกต้อง
อย.จับปรับเรียบผู้กระทําผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง
อย.ปรับลดราคายาสําหรบผู้ป่วยมะเร็งยาสมาธิสั้นและยานอนหลับ
อย.โต้เชื้อไวรัสเอชไอวีในผลไม้กระป๋องไทย
อย. บุกจับโรงงานผลิตและขายยาแผนโบราณปลอม
อย.แนะวิธีเลือกซื้อและล้างผักผลไม้ ช่วงเทศกาลกินเจ
อย.สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภค 100 เครื่องทั่วประเทศ
อย.ร่วมสกัดกั้นสินค้าโฆษณาผิดกฎหมาย
อย. เผยไม่พบการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นรุ่นที่มีปัญหาจากประเทศนิวซีแลนด์
อย.จับยาอันตราย อาหารเสริม กินแล้วแพ้ ติดเชื้อในกระแสเลือด
อย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงคารมโฆษณากาแฟอ้างลดอ้วนได้
ระวังโฆษณาขายยาสมุนไพรจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังโม้เกินจริง
อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต” พบสารไฟโตเอสโตรเจน!
อย. เตือน อย่าซื้อยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดมารักษาสิวCopyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : business.evp@jsppharma.co