dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปี

อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปี

อย.เตือน อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อ อย. จัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปี หรือขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ หากได้รับการติดต่อขอสปอนเซอร์ ขอให้พิจารณาให้ดี หรือสอบถาม อย. ก่อนตัดสินใจ มิฉะนั้นอาจถูกหลอกได้ ย้ํา! ที่ผ่านมา อย. ไม่เคยมีนโยบายหรือมอบให้หนังสือพิมพ์ฉบับไหนจัดทําหนังสือครบรอบปี
 

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และโฆษก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ในวาระครบรอบปีของ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรงกับวันที่ 11 ธันวาคม ของทุกปี สําหรับในปี พ.ศ.2557 นี้ อย. ก็จะครบรอบ 40 ปีแล้ว ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว มักจะมีผู้แอบอ้างชื่อ อย.และขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําหนังสือครบรอบปีอยู่เสมอ โดยส่งไปยังผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อขอให้ซื้อหน้าโฆษณาในหนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ประเภทธุรกิจที่จัดทําเฉพาะกิจในวาระพิเศษของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องนี้ อย.ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และที่ผ่านมาไม่เคยอนุญาตให้ใครจัดทําหนังสือครบรอบปีแต่อย่างใด การแอบอ้างเช่นนี้ทําให้หน่วยงานได้รับความเสียหาย และอาจทําให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการติดต่อเข้าใจผิดได้ ถือเป็นการกระทําที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง จึงขอให้ผู้ประกอบการอย่าได้หลงเชื่อผู้แอบอ้างดังกล่าว รองเลขาธิการฯ และโฆษก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวย้ําว่า อย.ไม่มีนโยบายในการจัดทําหนังสือครบรอบปี หรือของบประมาณสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวจากผู้ประกอบการ หากผู้ประกอบการท่านใดได้รับการติดต่อขอสปอนเซอร์ ขอให้สอบถามข้อเท็จจริงกับ อย. ก่อนตัดสินใจให้การสนับสนุน มิฉะนั้นผู้ประกอบการอาจถูกหลอกได้ อย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา และช่วยกันบอกต่อกันมิให้หลงเชื่อผู้แอบอ้าง หากได้รับการติดต่อในลักษณะเช่นนี้อีก ขอให้แจ้งเบาะแสมาที่ อย. ทางหมายเลขร้องเรียน 0 2590 7354-5 หรือทางสายด่วน อย.1556 เพื่อ อย. จะได้ดําเนินการกับผู้แอบอ้างต่อไป

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
FDAnews

ความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทย
อย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุ
จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น
อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง
อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV
อย บุกจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่โคราช
หลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
อย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอม
อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอล
อย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
อย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่
อย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร
อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักผลไม้เทศกาลกินเจ
อย.แจงยังไม่มีการขึ้นทะเบียนขอใช้เฟรซเซลล์
เครื่องสําอางรักษาสิวฝ้าหน้าใสทางเฟซบุ๊คอันตราย
อย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองในหน้าฝน
วิธีการเช็ค อย. ตรวจสอบเลขที่ อย.
อย. เผย 54 รายการ อาหารเสริมผิดกฏหมาย
หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสําอาง
อย.ทลายแหล่งผลิตและแหล่งขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อย. จ่อเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหารเมทานอลเกินปริมาณ
อย.บุกจับอาหารเสริมต่างประเทศยี่ห้อ FUCO
อย.เพิ่มกฏร้านขายยาไม่มีเภสัชกรร้องเรียนได้
อย. เตือนแคปซลผงบุกอันตรายพบเป็นยาปลอม
อย.เตือนระวังการบริโภคน้ำแข็งและไอศกรีมเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
อย.รณรงค์อยากสวยอย่าเสี่ยงต้านโฆษณาเกินจริง
อย.ระวังยาแผนโบราณปนเปื้อนยาสเตียรอยด์
อย.เตือนระวังยาทาให้ผิวขาวอันตราย-ขาลาย
อย.แนะอ่านฉลากหวานมันเค็มก่อนซื้อ
อย. เผยชื่อยาสมุนไพรอันตรายไม่มีเลขทะเบียนตํารับยา
อย.แนะวิธีเลีอกซื้อนมพร้อมดื่มป้องกันปัญหานมเน่าเสีย
อย.บุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ย่านสายไหม
อย.ร่วมสักขีพยานเผาทําลายผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัทดูเม็กซ์
อย.ลงดาบบริษัทนำเข้ายาโฆษณาอาหารผิดกฎหมาย บริษัทขห้างดังโดนเพียบ
อย.เตือนภัยยาชุดลดอ้วนสูตรค็อกเทลอันตรายถึงชีวิต
ตรวจฉลากอาหารสำเร็จรูปผิดกฎมากในร้านสะดวกซื้อ
อย.จับมือตํารวจทลายแหลงขายส่งขนมนําเข้าจากต่างประเทศ
อย.เตือนผู้ประกอบการวัตถุอันตรายขออนุญาตให้ถูกต้อง
อย.จับปรับเรียบผู้กระทําผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง
อย.ปรับลดราคายาสําหรบผู้ป่วยมะเร็งยาสมาธิสั้นและยานอนหลับ
อย.โต้เชื้อไวรัสเอชไอวีในผลไม้กระป๋องไทย
อย. บุกจับโรงงานผลิตและขายยาแผนโบราณปลอม
อย.แนะวิธีเลือกซื้อและล้างผักผลไม้ ช่วงเทศกาลกินเจ
อย.สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภค 100 เครื่องทั่วประเทศ
อย.ร่วมสกัดกั้นสินค้าโฆษณาผิดกฎหมาย
อย. เผยไม่พบการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นรุ่นที่มีปัญหาจากประเทศนิวซีแลนด์
อย.จับยาอันตราย อาหารเสริม กินแล้วแพ้ ติดเชื้อในกระแสเลือด
อย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงคารมโฆษณากาแฟอ้างลดอ้วนได้
ระวังโฆษณาขายยาสมุนไพรจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังโม้เกินจริง
อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต” พบสารไฟโตเอสโตรเจน!
อย. เตือน อย่าซื้อยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดมารักษาสิวCopyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : business.evp@jsppharma.co