dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


อย.ร่วมสักขีพยานเผาทําลายผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัทดูเม็กซ์

อย.เผยร่วมเป็นสักขีพยานเผาทําลายผลิตภัณฑ์นมของ ดูเม็กซ์ จํานวน 5 รุ่นที่ถูกเรียกคืน แม้ผลตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่พบเชื้อแบคทีเรีย คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม และสารพิษจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค แต่บริษัท ดูเม็กซ์ ยินดีทําลายผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นที่ถูกเรียกคืน จํานวนทั้งสิ้น 524 ตัน ซึ่งจะเผาทําลายระหว่างวันที่ 4 – 15 พฤศจิกายน 2556 ณ บริษัท บางปู เอนไวรอน เมนทอลคอมเพล็กซ์ จํากัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจการดําเนินงานของ อย. ที่เฝ้าระวังติดตามผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จําหน่ายในท้องตลาดอย่างใกล้ชิด มิให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพประชาชน นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า หลังจากปัญหาเวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม ที่นําเข้าจากบริษัท ฟอนเทียร่า ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งมีการนําไปผสมในผลิตภัณฑ์นมหลายประเภท รวมถึงนมผงเด็ก โดยบริษัท ดูเม็กซ์ จํากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์เฉพาะรุ่นที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากวัตถุดิบดังกล่าว ส่งตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อหาเชื้อแบคทีเรีย คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม และสารพิษจากจุลินทรีย์ ปรากฏไม่พบเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัท ดูเม็กซ์ ที่เรียกคืนทั้งหมดนั้น แม้ว่าผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบเชื้อก็ตาม ทางบริษัทฯ ยืนยันจะดําเนินการเผาทําลายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้สิ้นซาก ดังนั้น อย. จึงได้เป็นสักขีพยานว่ามีการทําลายจริง เพื่อมิให้ผู้บริโภควิตกกังวลว่ามีผลิตภัณฑ์ที่สงสัยถูกส่งกลับไปจําหน่ายตามแหล่งต่าง ๆ อีก ซึ่งบริษัท ดูเม็กซ์ ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์นมที่ถูกเรียกคืนจํานวน 5 รุ่น ที่จะมีการทําลายดังนี้

  1. ดูโปร สูตร 2 ผลิตขึ้นระหว่างวันที่ 29/04/2013 – 28/06/2013 วันที่หมดอายุระหว่างวันที่ 29/10/2014 – 28/12/2014
  2. ไฮคิว สูตร 1 ผลิตขึ้นระหว่างวันที่ 09/05/2013 – 15/07/2013 วันที่หมดอายุระหว่างวันที่ 09/11/2014 – 15/01/2015
  3. ไฮคิว สูตร 2 ผลิตขึ้นระหว่างวันที่ 29/04/2013 – 25/06/2013 วันที่หมดอายุระหว่างวันที่ 29/10/2014 – 25/12/2014
  4. ไฮคิว ซูเปอร์โกลด์ สูตร 1 ผลิตขึ้นระหว่างวันที่ 11/05/2013 – 14/06/2013 วันที่หมดอายุระหว่างวันที่ 11/11/2014 – 14/12/2014
  5. ไฮคิว ซูเปอร์โกลด์ สูตร 2 ผลิตขึ้นระหว่างวันที่ 11/05/2013 – 28/06/2013 วันที่หมดอายุระหว่างวันที่ 11/11/2014 – 28/12/2014
     

รวมปริมาณทั้งสิ้น 524 ตัน โดยใช้วิธีเผาทําลายด้วยเตาเผา ตั้งแต่วันที่ 4 – 15 พฤศจิกายน 2556 ณ บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จํากัด ตั้งอยู่เลขที่ 965 หมู่ที่ 2 ซอย 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เฉลี่ยการเผาวันละ 43-44 ตัน

ที่มา : กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
FDAnews

ความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทย
อย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุ
จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น
อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง
อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV
อย บุกจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่โคราช
หลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
อย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอม
อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอล
อย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
อย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่
อย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร
อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักผลไม้เทศกาลกินเจ
อย.แจงยังไม่มีการขึ้นทะเบียนขอใช้เฟรซเซลล์
เครื่องสําอางรักษาสิวฝ้าหน้าใสทางเฟซบุ๊คอันตราย
อย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองในหน้าฝน
วิธีการเช็ค อย. ตรวจสอบเลขที่ อย.
อย. เผย 54 รายการ อาหารเสริมผิดกฏหมาย
หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสําอาง
อย.ทลายแหล่งผลิตและแหล่งขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อย. จ่อเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหารเมทานอลเกินปริมาณ
อย.บุกจับอาหารเสริมต่างประเทศยี่ห้อ FUCO
อย.เพิ่มกฏร้านขายยาไม่มีเภสัชกรร้องเรียนได้
อย. เตือนแคปซลผงบุกอันตรายพบเป็นยาปลอม
อย.เตือนระวังการบริโภคน้ำแข็งและไอศกรีมเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
อย.รณรงค์อยากสวยอย่าเสี่ยงต้านโฆษณาเกินจริง
อย.ระวังยาแผนโบราณปนเปื้อนยาสเตียรอยด์
อย.เตือนระวังยาทาให้ผิวขาวอันตราย-ขาลาย
อย.แนะอ่านฉลากหวานมันเค็มก่อนซื้อ
อย. เผยชื่อยาสมุนไพรอันตรายไม่มีเลขทะเบียนตํารับยา
อย.แนะวิธีเลีอกซื้อนมพร้อมดื่มป้องกันปัญหานมเน่าเสีย
อย.บุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ย่านสายไหม
อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปี
อย.ลงดาบบริษัทนำเข้ายาโฆษณาอาหารผิดกฎหมาย บริษัทขห้างดังโดนเพียบ
อย.เตือนภัยยาชุดลดอ้วนสูตรค็อกเทลอันตรายถึงชีวิต
ตรวจฉลากอาหารสำเร็จรูปผิดกฎมากในร้านสะดวกซื้อ
อย.จับมือตํารวจทลายแหลงขายส่งขนมนําเข้าจากต่างประเทศ
อย.เตือนผู้ประกอบการวัตถุอันตรายขออนุญาตให้ถูกต้อง
อย.จับปรับเรียบผู้กระทําผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง
อย.ปรับลดราคายาสําหรบผู้ป่วยมะเร็งยาสมาธิสั้นและยานอนหลับ
อย.โต้เชื้อไวรัสเอชไอวีในผลไม้กระป๋องไทย
อย. บุกจับโรงงานผลิตและขายยาแผนโบราณปลอม
อย.แนะวิธีเลือกซื้อและล้างผักผลไม้ ช่วงเทศกาลกินเจ
อย.สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภค 100 เครื่องทั่วประเทศ
อย.ร่วมสกัดกั้นสินค้าโฆษณาผิดกฎหมาย
อย. เผยไม่พบการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นรุ่นที่มีปัญหาจากประเทศนิวซีแลนด์
อย.จับยาอันตราย อาหารเสริม กินแล้วแพ้ ติดเชื้อในกระแสเลือด
อย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงคารมโฆษณากาแฟอ้างลดอ้วนได้
ระวังโฆษณาขายยาสมุนไพรจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังโม้เกินจริง
อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต” พบสารไฟโตเอสโตรเจน!
อย. เตือน อย่าซื้อยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดมารักษาสิวCopyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : business.evp@jsppharma.co