dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


อย บุกจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่โคราช

ลุยต่อเนื่อง หลังจาก อย. ได้ตรวจจับแหล่งขายผลิตภัณฑ์ Firmax- 3 ยังพบฝ่าฝืนการขาย ประกอบกับได้รับการประสานจากตํารวจ บก.ปอศ. ให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่มีการลักลอบนําเข้า ล่าสุด อย.จับมือ บก.ปคบ. และกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.นครราชสีมา บุกจับแหล่งขายผลิตภัณฑ์ Firmax - 3 ที่ลักลอบนําเข้าอ้างสรรพคุณรักษาสารพัดโรค ทั้ง ไซนัสอักเสบ ไทรอยด์ เบาหวาน ฯลฯ เจ้าหน้าที่ยึดของกลาง มูลค่า 1.7 ล้านบาท แจ้งข้อหาทั้งจําและปรับ เตือนผู้บริโภค ระวังอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์ที่แสดงเป็น เครื่องสําอาง แต่โฆษณาสรรพคุณทางยาเด็ดขาด เพราะกรณีเป็น เครื่องสําอาง ไม่มีประสิทธิผลในการรักษาโรคแต่อย่างใด

จากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน) ในการสรช้างความเข้มแข็งของระบบการติดตามเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายภายหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเจ้าหน้าที่อย.ภายใต้การอํานวยการของ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการฯ อย. ร่วมกับตํารวจ บก.ปคบ. กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง นําทีมโดย พ.ต.อ.สมชาย ทองศรีรอง ผบก.ปคบ. รักษาราชการแทน ผบก. ปคบ. , พ.ต.อ.ไพฑูรย์ คุ้มสระพรหม รองผบก.ปคบ. , พ.ต.อ.วุฒิชาติ เลื่อนสุคันธ์ ผกก.4 บก.ปคบ. , พ.ต.ท.นิทัศน์ จิตตวิทยานุกูล รอง ผกก. 4 บก..ปคบ., และ พ.ต.ท.พยม พูลเขตรกิจ สารวัตร กองกํากับการ 4 บก.ปคบ. ร่วมกันแถลงข่าวว่า หลังจาก อย. ได้ออกข่าวเตือนผู้บริโภคให้ระวังอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์ Firmax 3 ที่อ้างเป็นครีมมหัศจรรย์รักษาสารพัดโรค พรอมกับตรวจพบผสมสารห้ามใช้ที่เป็นอันตราย อีกทั้งยังพบฝ่าฝืนมีการขายอยู่ ประกอบกับล่าสุด อย. ได่รับการประสานจากชุดสืบสวน/ตรวจยึด ตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) พ.ต.อ.วรพจน์ พืชผล ผกก.1 บก.ปอศ. และ พ.ต.ท.อภิรัตน์ พหลเวชช์รอง ผกก.1 บก.ปอศ. ที่ได้ตรวจยึดผลิตภัณฑ์ Firmax-3 ณ โกดังสินค้าของสายการบินนกแอร์สนามบิน ดอนเมือง โดยนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร มิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องหรือโดยหลีกเลี่ยงอากร หรือข้อจํากัด หรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้น หรือข้อหาอันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 และ/หรือมาตรา 27 ทวิดังนั้น เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค เมื่อวันที่8 พ.ย. 2557 ที่ผ่านมา อย. ร่วมกับตํารวจ บก.ปคบ. และทหารจากกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.นครราชสีมา นําทีมโดย รท.พีระศักดิ์ใจภักดีผู้ช่วยนายทหารยุทธการและการฝึก พัน ร.มทบ.21 และ จสอ. ธีระชัย จัดแก่ง ผบ.หมู่ พัน ร. มทบ.21 เข้าตรวจสอบสถานที่จําหน่ายเครื่องสําอาง ชื่อ ร้านเรียลครีมบ้านแซนดี้เลขที่ 174 ซ. สืบศิริ3 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ตรวจพบผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยาและ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ไม่ขออนุญาต โดยผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายที่ตรวจยึดได้ดังนี้

1. Firmax-3 Firming & Lifting Cream ไม่แสดงเลขที่ใบรับแจ้ง และไม่มีฉลากภาษาไทย

2. ชุดเซ็ทถุงพลาสติกใส ซิปสีส้ม ผลิตภัณฑ์ไม่มีฉลากภาษาไทย ประกอบด้วย HydroquinoneTretinoin Babyface , Hydroquinone Tretinoin Babyface Solution 2/Solution 3 , Whitening Cream , Sunblock Cream , Clarifying Toner , Papaya Whitening Soap

3. White Spell Night Cream Voo Doo ลักษณะกล่องกระดาษสีม่วง ไม่มีเลขที่ใบรับแจ้ง

4. Shapely By Yorying มีลักษณะเป็นเม็ดยา ตลับที่1 ก่อนนอน เม็ดสีส้มเล็ก + ส้มดํา และตลับที่ 2 เช้า ก่อนนอน เป็นเม็ดขาวเล็ก+ขาวน้ําเงิน

5. Royal Jelly 1000 นมผึ้งของแท้จากออสเตรเลีย ไม่มีเลขสารบบอาหาร

6. Skinny Fiber Dietary Supplement ไม่มีเลขสารบบอาหาร

นอกจากนี้ยังพบแผ่นพับแสดงสรรพคุณ Firmax-3 จํานวนมาก เจ้าหน้าที่ยึดของกลางทั้งหมด และนําผลิตภัณฑ์ ที่ลักษณะเป็น เครื่องสําอาง ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยตอไป ในวัน 8 พ.ย.57 เจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งได้เข้าไปตรวจสอบการจัดประชุมธุรกิจขายตรง เครื่องสําอาง ณ Heritage Hotel and Resort จ.นครราชสีมา พบ เครื่องสําอาง O2 Max3 แจกสมาชิกที่ประชุม ตรวจพบเป็น เครื่องสําอาง ที่ไม่จดแจ้ง และไม่ขออนุญาตการนําเข้าตามกฎหมาย ไม่แสดงฉลากภาษาไทย และยังพบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายในห้องพักของโรงแรมจํานวน 500 กล่อง ซึ่งเตรียมไว้แจกสมาชิก ที่มาประชุม ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงยึดผลิตภัณฑ์ เครื่องสําอาง O2 Max3 Radiant Serum Rejuvenate Renew Your Skin ขนาด 30 ml. รูปแบบเป็นซีรั่ม บรรจุในขวดทรงกระบอกสีแดงคาดทอง โดยฉลากไมระบุเลขที่ใบรับแจ้ง และฉลากไม่แสดงข้อความภาษาไทย

ทั้งนี้ของกลางที่ยึดได้ทั้ง 2 แห่ง มีมูลค่ากว่า 1,700,000 บาท ในเบื้องต้นแจ้งข้อหาดําเนินคดีดังนี้

1. ลักลอบนําเข้า เครื่องสําอาง ที่ไม่ได้จดแจ้งกับ อย. ต้องระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

2. ขาย เครื่องสําอาง ที่ตรวจพบสารห้ามใช้มีโทษจําคุกไมเกิน 1 ปหรือปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

3. นําเข้าเพื่อขาย เครื่องสําอาง ที่ไม่มีฉลากภาษาไทย ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

4. นําเข้ายาโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 10,000 บาท

5. ขายยาโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนตํารับยา ต้องระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

6. จําหน่ายอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท
 
นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ขอเตือนผู้บริโภคให้ความระมัดระวังอย่าหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ Firmax- 3 มาใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ เด็ดขาด เพราะตรวจพบสารห้ามใช้ที่เป็นอันตราย ที่สําคัญเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขออนุญาตจาก อย. ทั้งนี้หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแจ้งเป็น เครื่องสําอาง และนํามาโฆษณาอวดสรรพคุณในทางยา จะถือว่าเป็นการโฆษณาสรรพคุณเกินจริง และฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง เพราะตามกฎหมายผลิตภัณฑ์ เครื่องสําอาง มีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาดและเพื่อความสวยงามเท่านั้น ซึ่งหากเป็นยาต้องมีการขึ้นทะเบียนตํารับยาและขออนุญาตโฆษณาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ เครื่องสําอาง ใดที่มีส่วนผสมของสารประกอบของปรอท ทําให้เกิดการแพ้ผื่นแดง ผิวหน้าดํา ผิวบางลงเกิดพิษสะสมของปรอท ทําให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ และไตอักเสบ สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ผสมไฮโดรควิโนน ทําให้เกิดระคายเคือง เกิดจุดด่างขาวที่หน้า ผิวหน้าดํา เป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หาย และผลิตภัณฑ์ที่ผสมกรดเรทิโนอิก(กรดวิตามินเอ) ทําให้หน้าแดงแสบร้อนรุนแรง เกิดการอักเสบ ผิวหน้าลอกอย่างรุนแรง และเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ อย่างไรก็ตาม ขอเตือนประชาชนอย่าได้หลงเชื่อและซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ว่าจะเป็น เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือ ยา ตามท้องตลาด หรือทางเว็บไซต์ต่าง ๆ หรือในรูปแบบขายตรงที่มีการโฆษณาชวนเชื่อโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง หรืออ้างว่ามีคุณภาพดีกว่าสินค้าอื่น ๆ ที่จําหน่ายในท้องตลาดซึ่งในความเป็นจริงผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไม่มีคุณภาพ ใส่สารห้ามใช้ที่เป็นอันตราย แสดงฉลากไม่ถูกต้อง และบางประเภทก็ไม่ผ่านการขออนุญาตจาก อย. นอกจากทําให้ผู้บริโภคสิ้นเปลืองเงินทองแล้ว ยังไม่ได้ผลตามที่โฆษณาอวดอ้าง มิหนําซ้ําอาจได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ อีกด้วย
 
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาFDAnews

ความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทย
อย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุ
จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น
อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง
อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV
หลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
อย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอม
อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอล
อย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
อย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่
อย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร
อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักผลไม้เทศกาลกินเจ
อย.แจงยังไม่มีการขึ้นทะเบียนขอใช้เฟรซเซลล์
เครื่องสําอางรักษาสิวฝ้าหน้าใสทางเฟซบุ๊คอันตราย
อย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองในหน้าฝน
วิธีการเช็ค อย. ตรวจสอบเลขที่ อย.
อย. เผย 54 รายการ อาหารเสริมผิดกฏหมาย
หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสําอาง
อย.ทลายแหล่งผลิตและแหล่งขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อย. จ่อเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหารเมทานอลเกินปริมาณ
อย.บุกจับอาหารเสริมต่างประเทศยี่ห้อ FUCO
อย.เพิ่มกฏร้านขายยาไม่มีเภสัชกรร้องเรียนได้
อย. เตือนแคปซลผงบุกอันตรายพบเป็นยาปลอม
อย.เตือนระวังการบริโภคน้ำแข็งและไอศกรีมเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
อย.รณรงค์อยากสวยอย่าเสี่ยงต้านโฆษณาเกินจริง
อย.ระวังยาแผนโบราณปนเปื้อนยาสเตียรอยด์
อย.เตือนระวังยาทาให้ผิวขาวอันตราย-ขาลาย
อย.แนะอ่านฉลากหวานมันเค็มก่อนซื้อ
อย. เผยชื่อยาสมุนไพรอันตรายไม่มีเลขทะเบียนตํารับยา
อย.แนะวิธีเลีอกซื้อนมพร้อมดื่มป้องกันปัญหานมเน่าเสีย
อย.บุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ย่านสายไหม
อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปี
อย.ร่วมสักขีพยานเผาทําลายผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัทดูเม็กซ์
อย.ลงดาบบริษัทนำเข้ายาโฆษณาอาหารผิดกฎหมาย บริษัทขห้างดังโดนเพียบ
อย.เตือนภัยยาชุดลดอ้วนสูตรค็อกเทลอันตรายถึงชีวิต
ตรวจฉลากอาหารสำเร็จรูปผิดกฎมากในร้านสะดวกซื้อ
อย.จับมือตํารวจทลายแหลงขายส่งขนมนําเข้าจากต่างประเทศ
อย.เตือนผู้ประกอบการวัตถุอันตรายขออนุญาตให้ถูกต้อง
อย.จับปรับเรียบผู้กระทําผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง
อย.ปรับลดราคายาสําหรบผู้ป่วยมะเร็งยาสมาธิสั้นและยานอนหลับ
อย.โต้เชื้อไวรัสเอชไอวีในผลไม้กระป๋องไทย
อย. บุกจับโรงงานผลิตและขายยาแผนโบราณปลอม
อย.แนะวิธีเลือกซื้อและล้างผักผลไม้ ช่วงเทศกาลกินเจ
อย.สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภค 100 เครื่องทั่วประเทศ
อย.ร่วมสกัดกั้นสินค้าโฆษณาผิดกฎหมาย
อย. เผยไม่พบการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นรุ่นที่มีปัญหาจากประเทศนิวซีแลนด์
อย.จับยาอันตราย อาหารเสริม กินแล้วแพ้ ติดเชื้อในกระแสเลือด
อย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงคารมโฆษณากาแฟอ้างลดอ้วนได้
ระวังโฆษณาขายยาสมุนไพรจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังโม้เกินจริง
อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต” พบสารไฟโตเอสโตรเจน!
อย. เตือน อย่าซื้อยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดมารักษาสิวCopyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : business.evp@jsppharma.co