dot dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


One Stop Service of Medicine And Food Supplement by JSP Pharma.
Dietary Supplements experience of over 40 years   

JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  provides contract manufacturing of dietary supplements, cosmetics, nutritional supplements, traditional medicines, which are registered with the Food and Drug Agency (FDA) under the customer’s brand (OEM). 

Our team of scientists and experts have over 30 years’ experience manufacturing supplements and conform to GMP compliance standards, they have also received their ISO 9001:2008.  

JSP also provides packaging services, in addition, we also provide pharmaceutical and dietary supplement registration service.  JSP Pharma’s factory location in Bangkok is on Rama 3 road, and located in Lamphun Province, in northern Thailand.

制造合同服务 补充剂, 化妆女, 草药补充剂, 维他命 包括咖啡为了健康 补充剂食品和药物管理局注册 根据客户的品牌(OEM) 30年经验的厂家有标准 ISO9001:2008 和 制造药标准(GMP) 控制由科学专家队伍 目前有生产合同药,补充剂,西药,中药,草药,含补充剂合同 电镀种子 胶囊 填充板布里斯科 装瓶 注册药 注册补充剂由JSP PHARMA 我们有厂家在 Rama3 和 北部的厂家 Lam poon

 

JSP 製薬工場タイランド株式会社 

JSPファーマによる栄養補助食品等のワンストップサービス (One Stop Service) をご提供致します。 

30年以上の歴史を持つ栄養補助食品メーカー

JSP製薬工場タイランド株式会社では「健康補助食品・化粧品・薬草・ヘルスケア食品・健康コーヒー」業界に特化することで、お客様企業の多様なニーズにお応えしてまいりました。タイの食品医薬品局(FDA)に顧客のブランドの下で健康食品のOEMを登録し、食品添加物GMP・ ISO9001:2008 登録証を受け取り、30年以上経験のある工場であり、製造の方も科学の専門家のチームによって管理されております。現在では医薬品、栄養補助食品、伝統薬、漢方薬等の受託製造を行い、及び包装サービス、それ以上、医薬品・栄養補助食品の登録サービスでも提供致します。我々のJSPファーマーの工場はバンコク(ラマ3道)であり、そしてタイ北部のランプーン県にある工業団地に工場が設立されました。

 

 

JSP Pharma บริการรับจ้างผลิตอาหารเสริม

     Nowadays service contract manufacturing services (OEM) has become an important addition to help entrepreneurs start a business, using less capital and lower risk.  At JSP Pharma we adhere to strict quality standards and have the most efficient manufacturing processes, keeping current with industry innovations and standards. With a variety of supplements and herbal medicines being researched and developed.  Then providing the customer with the required Food and Drug Administration Registration services according to the customer’s brand.  

 

制造合同服务 补充剂含补充剂合同 电镀种子

现代制造合同服务(OEM) 已成为重要的补充剂业务 这是创业的机会 帮助企业家在创办企业 销售补充剂可以很容易地使用较少的资金和较低的风险 这是我们坚持到JSP Pharma制造保健品,不仅可以使用优质食材 我们也有最高效的制造工艺 随着新的创新,所有的时间,我们一直在生产各种补品 草药产品 研究和开发。与美国食品和药物管理局的注册服务 根据客户的品牌

อ่านเพิ่มเติม...

โรงงานอาหารมาตรฐาน GMP ผลิตอาหารเสริม รับจ้างผลิตยา ผลิตยาแผนปัจจุบัน ผลิตยาแผนโบราณ ผลิตสมุนไพร รับจ้างบรรจุ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารเสริม สามารถ ตอกเม็ด บรรจุแคปซูล บรรจุแผงบริสเตอร์ บรรจุขวด บรรจุกล่อง จนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
รับจ้างผลิตยา รับผลิตอาหารเสริม OEM Service ตามมาตรฐาน GMP

     When talking about health supplements, many people think and believe, they have the ability to maintain and/or promote health, Eating regular meals, and some specialty foods, “ is not enough” to maintain health or prevent disease.  We like to offer some suggestions about your health by using “dietary supplements.”  If you have an idea for a supplement you can use our contract manufacturing and have peace of mind in doing so.

概念与JSP Pharma制造补充剂

当谈论补充剂 许多人可能认为,被认为是有能力来维持或促进健康。无论它是一个古老的经典之作,像一个鸟巢。或鸡精。新产品推向市场,如蜂王浆,螺旋藻片等,这些产品的成功是由于许多人相信。饮食定时我们每天吃的食物是不够的,以维护健康或预防疾病。特别提名消耗的向往。所以,我想也被称为保健品,提供一些想法。 “拾遗拾遗”,因为如果你有一个关于产品的想法。我们可以安心生产。

อ่านเพิ่มเติม...

รับจ้างผลิตยาสมุนไพร รับจ้างผลิตอาหารเสริม โรงงานผลิตยา

     JSP Herbal Center produces (OEM) Herbal and Traditional Medicines, and registration of the products, its purpose is to produce herbal and traditional medicinal products for the Thailand market and for foreign markets as well.

合同制造的草药 中药 制药厂 JSP Herbal Center 单位生产产品(OEM) 草药 草药注册 这是根据 目的是生产草药产品市场要支持使用草药全国内外

 

อ่านเพิ่มเติม...

รับจ้างผลิตยา รับผลิตอาหารเสริม OEM Service ตามมาตรฐาน GMP

合同制造的补充剂 OEM 服务 药品生产。补充剂制造商。西药生产。传统草药制造海上补充剂制造商膳食补充剂含有电镀种子胶囊填充板布里斯科西医装瓶。注册补充剂。

อ่านเพิ่มเติม...

อมรินทร์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) ก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร และวิตามิน เนื่องจากการใช้ชีวิตประจำวันที่เร่งรีบ และเวลาที่จำกัดในปัจจุบัน ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถเลือกรับประทานอาหารในแต่ละมื้อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน อมรินทร์ ฟาร์มา จึงคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพ 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียโรงงานเจเอสพี

     We have implemented wastewater treatment technology developed for and used by manufacturing industries.  From residential sewage purification of natural water sources (rivers and canals).  Natural water sources cannot purify themselves, therefore we use technologically developed systems to help in the water treatment, such as an aeration tank which separates the impurities from the clear treated water.

More...Copyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : business.evp@jsppharma.co